Тернопільська область


газети

журнали


 

Назва журналу

Підзаголовок

Місце видання

Мова

Періодичність

ISSN/ISBN

International Journal of Medicine and Medical Research

науковий журнал

Тернопіль

англ.

двічі на рік

ISSN 2413-6077

Journal of European Economy

науково-економічний журнал

Teрнопіль

англ.

щоквартально

ISSN 2519-4070

Scientific Journal of the Ternopil National Technical University Вісник Тернопільського національного технічного університету

науковий журнал

Тернопіль

англ.

щоквартально

ISSN 2522-4433

Social Work and Education

науковий журнал

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2520-6451

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

науково-практичний журнал

Тернопіль

укр., рос., англ.

двічі на рік

ISSN 2411-4944

Актуальні проблеми правознавства = Actual Problems of Law

збірник наукових праць

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2524-0129

Білий Берег

історико-краєзнавчий та літературний часопис

Тернопіль

укр.

щомісячно

 ISBN 978-966-457-370-9

Вісник Тернопільського національного економічного університету

науковий журнал

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 1993-0240

Вісник медичних і біологічних досліджень = Bulletin of Medical and Biological Research

науково-практичний журнал

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2706-6282

Вісник наукових досліджень

науково-практичний журнал

Тернопіль

укр., рос., англ.

щоквартально

ISSN 1681-276Х

Выпечка

журнал

Тернопіль

рос.

шість разів на рік

ISSN 1996-4749

Вышиванка

журнал

Тернопіль

рос.

щомісячно

ISSN 1995-5820

Вяжем крючком

журнал

Тернопіль

рос.

щомісячно

ISSN 1995-574Х

Вяжем сами

журнал

Тернопіль

рос.

щомісячно

ISSN 1995-5774

Галицький економічний вісник = Galician Econonic Journal

науковий журнал

Тернопіль

укр., пол., англ.

шість разів на рік

ISSN 2409-8892

Економічний аналіз

збірник наукових праць

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 1993-0259

Економічний дискурс = The Economic Discourse

міжнародний науковий журнал

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2410-0919

Євангельський голос

часопис

Кременець

укр.

щоквартально

ISSN 0383-2538

Журнал європейської економіки

науковий економічний журнал

Тернопіль

укр.

щоквартально

ISSN 1684-906Х

Збірник праць [Тернопільського осередку Наукового товариства імені Шевченка]

наукове видання

Тернопіль

укр.

без чіткої періодичності

ISBN 978-966-457-339-6

Здобутки клінічної і експериментальної медицини = Achievements of Clinical and Experimental Medicine

науково-практичний журнал

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 1811-2471

Інноваційна економіка = Innovative Economy

науково-виробничий журнал

Тернопіль

укр., рос., англ.

щомісячно

ISSN 2309-1533

Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації = The Institute of Accounting, Control and Analysis in the Globalization Circumstances

міжнародний науковий журнал

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2410-0706

Інфекційні хвороби

всеукраїнський науково-практичний медичний журнал

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 1681-2727

Клінічна стоматологія

науково-практичний журнал

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2311-9624

Консервирование

журнал

Тернопіль

рос.

шість разів на рік

ISSN 1996-4749

Курінь

літературно-мистецький альманах

Тернопіль

укр.

без чіткої періодичності

 ISBN 978-966-457-387-7

Література до знаменних і пам'ятних дат Тернопільщини

бібліографічний покажчик

Тернопіль

укр.

щорічно

 ISBN 978-966-07-3357-6

Літературний Тернопіль

літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис

Тернопіль

укр.

щоквартально

Медіапростір: спецвипуск журналу "Літературний Тернопіль"

збірник наукових статей

Тернопіль

укр., англ.

двічі на рік

Медична освіта = Medical Education

науково-практичний журнал

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 1681-2751

Медична та клінічна хімія = Medical and Clinical Chemistry

науковий журнал

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2410-681Х

Медсестринство = Nursing

український науково-практичний журнал

Тернопіль

укр.

щоквартально

ISSN 2411-1597

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство

Тернопіль

укр.

двічі на рік

ISSN 2617-3247

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія = Scientific Issues Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogigal University. Series: Biology

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2078-2357

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство

періодичне наукове видання

Тернопіль

укр.

двічі на рік

 ISBN 978-966-7425-97-5

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка = Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk Pedagogical University

збірник

Тернопіль

укр.

щоквартально

ISSN 2311-6382

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство = The Scientific Issues of Ternopil Volodumyr Hnatiuk National Pedagogical University. Specialisation: Art Studies

збірник наукових праць

Тернопіль

укр.

один-два рази на рік

ISSN 2411-3271

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія = Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University

Тернопіль

укр., рос., англ.

двічі на рік

ISSN 2311-3383

Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка

збірник наукових праць

Кременець

укр.

двічі на рік

ISSN 2410-2075

Освітянська скриня

літературний альманах педагогів Тернопілля

Тернопіль

укр.

без чіткої періодичності

 ISBN 978-966-457-341-9

Подільська толока

літературно-мистецький альманах

Тернопіль

укр.

щорічно

ISBN 978-966-457-383-9

Психологія і суспільство

український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 1810-2131

Пчеловодство

журнал

Тернопіль

рос.

щоквартально

ISSN 1996-5478

Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України

науковий журнал

Тернопіль

укр., англ.

щорічно

ISSN 2522-185Х

Розмальовок 20

журнал

Тернопіль

укр.

двічі на місяць

Сад-огород = Багатый урожай

журнал

Тернопіль

рос.

щомісячно

ISSN 1996-5532

Салаты

журнал

Тернопіль

рос.

шість разів на рік

ISSN 1996-4749

Світ фінансів

науковий журнал

Тернопіль

укр.

щоквартально

ISSN 1818-5754

Торты

журнал

Тернопіль

рос.

шість разів на рік

ISSN 1996-4749

Травник: зцілення без ліків

 журнал

Тернопіль

укр.

щомісячно

ISSN 1996-5524

Узоры для вязания

журнал

Тернопіль

рос.

щомісячно

ISSN 1995-5804

Україна — Європа — Світ = UkraineEuropeWorld. Серія: Історія, міжнародні відносини

міжнародний збірник наукових праць

Тернопіль

укр., пол., англ.

двічі на рік

ISSN 2225-3165

Українська вишивка

журнал

Тернопіль

укр.

щомісячно

ISSN 2226-9347

Український журнал прикладної економіки = Ukrainian Journal Applied Economics

науковий журнал

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2415-8453

Фармацевтичний часопис = Pharmaceutical Review

науково-практичний журнал

Тернопіль

укр.

щоквартально

ISSN 2312-0967

Целитель: исцеление без лекарств

журнал

Тернопіль

рос.

щомісячно

ISSN 1996-5540

Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука = Hospital Surgery. Journal named after L. Ya. Kovalchuk = Госпитальная хирургия. Журнал имени Л. Я. Ковальчука

журнал

Тернопіль

укр., рос., англ.

щоквартально

ISSN 1681-2778

International Journal of Medicine and Medical Research

науковий журнал

Тернопіль

англ.

двічі на рік

ISSN 2413-6077

Journal of European Economy

науково-економічний журнал

Teрнопіль

англ.

щоквартально

ISSN 2519-4070

Scientific Journal of the Ternopil National Technical University Вісник Тернопільського національного технічного університету

науковий журнал

Тернопіль

англ.

щоквартально

ISSN 2522-4433

Social Work and Education

науковий журнал

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2520-6451

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології

науково-практичний журнал

Тернопіль

укр., рос., англ.

двічі на рік

ISSN 2411-4944

Актуальні проблеми правознавства = Actual Problems of Law

збірник наукових праць

Тернопіль

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2524-0129

До переліку областей