Житомирська область

 


газети

журнали


 

Назва журналу

Підзаголовок

Місце видання

Мова

Періодичність

ISSN/ISBN

Public Policy and Accounting = Публічна політика та бухгалтерський облік

науковий журнал

Житомир

англ.

Двічі на рік

ISSN 2707-9325

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки = Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Pedagogical Sciences

науковий журнал

Житомир

укр., англ.

Щоквартально

ISSN 2663-6387

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки = Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philolosophical Sciences

науковий журнал

Житомир

укр., англ.

Щорічно

ISSN 2663-7650

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки = Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Philological Sciences

науковий журнал

Житомир

укр., англ.

Двічі на рік

ISSN 2663-7642

Економіка, управління та адміністрування

науковий журнал

Житомир

укр., англ.

Щоквартально

ISSN 2664-245Х

Інтермарум: історія, політика, культура = Intermarum: history, policy, culture

Науково-періодичне видання

Житомир

укр., англ., пол.

Двічі на рік

ISSN 2518-7694

Неформальна освіта : кращі практики і проекти

навчальне, науково-популярне видання

Житомир

укр.

Без чіткої періодичності

 

Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу

міжнародний збірник наукових праць

Житомир

укр., англ.

Тричі на рік

ISSN 1994-1749

Технічна інженерія

науковий журнал

Житомир

укр., англ.

Двічі на рік

ISSN 2706-5847

 

До переліку областей