Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02094
Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

Бібліотека. Наука. Комунікація

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського пройшла Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху». В рамках конференції відбулися засідання секцій, в яких активну участь брали науковці Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова». Відображення бібліотечно-інформаційної термінології в Універсальній десятковій класифікації стало предметом виступу завідувачки відділу класифікаційних систем Книжкової палати України Валентини Муравйової на засіданні секції «Сучасна бібліотечно-інформаційна термінологія», яка обговорювала значні зрушення всередині традиційної бібліотечно-інформаційної терміносистеми, що спричинила інформаційна (комп’ютерна) революція. Суттєві зміни, зокрема довільне використання численних запозичень з англійської мови, як зазначено у матеріалах конференції, потребують серйозної уваги фахівців галузі. Доповідачі звернули увагу й на інші аспекти роботи бібліотеки з термінологією: укладання списків предметних рубрик та формування назв ділень бібліотечно-бібліографічної класифікації, особливо нині, після введення нового правопису; підготовку бібліотечних і бібліотекознавчих текстів: інструктивно-методичних матеріалів, статей, монографій, підручників.

Дискусія на секції «Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам’яток як складник наукових досліджень» точилася навколо питань дослідження пам’яток історико-культурної спадщини, насамперед книжкових, образотворчих, нотних, картографічних, що зберігаються переважно в ретроспективних фондах спеціалізованих відділів великих бібліотек. Обговорювався актуальний напрям повернення до наукового обігу національного та загальноєвропейського надбання, зазначалося, що атрибуція, науковий опис, експертиза цінності є важливими складовими таких досліджень. Альона Хайло, науковий співробітник Книжкової палати, представила доповідь «Спецфонд Книжкової палати: книгознавче дослідження видань фольклорних текстів 1917—1918 рр.».

У роботі секції «Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики» взяли участь провідні науковці, серед них — старший науковий співробітник Книжкової палати України, кандидат історичних наук Лариса Дояр та завідувачка Державного архіву друку Юлія Сахневич, яка у своєму виступі доповіла про колекцію радянської ідишомовної періодики, що зберігається у фондах Книжкової палати, особливості її опису, реставрації та оцифрування.

Учасники конференції зазначили, що дуже важливим питанням сьогодення є об'єднання зусиль науковців і практиків у розв’язанні актуальних питань комунікації бібліотек у цифрову епоху, визначення найбільш гострих проблем у бібліотечній сфері та оприлюднення результатів наукових пошуків, розробка рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності сучасних бібліотек.