КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 травня 2002 р. №608

Київ

Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
 від 27 червня 2003 року №978,
 від 17 вересня 2003 року №1479,
від 24 березня 2004 року №387,
 від 30 листопада 2005 року №1128

З метою здійснення бібліографічного та статистичного обліку, забезпечення відповідального збереження видань, аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції, поповнення національного інформаційного фонду Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити переліки одержувачів обов'язкового безоплатного примірника видань і аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції України згідно з додатками 1 і 2.

2. Державному комітетові зв'язку та інформатизації забезпечити приймання обов'язкових примірників видань, аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції рекомендованими бандеролями з відміткою "обов'язковий примірник" і доставляння одержувачам, переліки яких затверджені цією постановою.

Плату за пересилання таких відправлень справляти відповідно до діючих тарифів на послуги поштового зв'язку.

3. Взяти до відома, що при Національній бібліотеці імені В. І. Вернадського буде створено Державний центр комплектування бібліотек обов'язковим платним примірником документів.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. №376 "Про впорядкування розсилки контрольних примірників творів друку";

постанову Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. №967 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. №376" (Офіційний вісник України, 1998 р., №26, ст. 945);

постанову Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 р. №499 "Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 1992 р. № 376" (Офіційний вісник України, 1999 р., №13, ст. 528).

Прем'єр-міністр України 

А. КІНАХ 

 Інд. 51

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2002 р. №608 


 

ПЕРЕЛІК
одержувачів обов'язкового безоплатного примірника видань України

Найменування одержувача 

Види видань 

Президент України  суспільно-політичні, економічні, юридичні, універсального змісту (довідкові), літературно-художні видання

всеукраїнські газети та журнали 

Верховна Рада України  суспільно-політичні, економічні, юридичні, універсального змісту (довідкові), літературно-художні видання

всеукраїнські газети та журнали 

Кабінет Міністрів України  суспільно-політичні, економічні, юридичні, універсального змісту (довідкові), літературно-художні видання

всеукраїнські газети та журнали 

Міністерство юстиції  усі періодичні та продовжувані видання (газети, видання газетного типу, журнали і видання журнального типу) всіма мовами
Державний комітет телебачення і радіомовлення усі видання всіма мовами, що вийшли в Україні
Національна бібліотека імені В. І. Вернадського  усі видання всіма мовами, що вийшли в Україні, у тому числі малотиражні (до 100 примірників) - у двох примірниках;

нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації - у двох примірниках;

усі періодичні та продовжувані видання всіма мовами - у двох примірниках

Національна парламентська бібліотека  усі видання всіма мовами, що вийшли в Україні, у тому числі малотиражні (до 100 примірників)

нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації

усі періодичні та продовжувані видання всіма мовами 

Книжкова палата  усі видання всіма мовами, що вийшли в Україні, у тому числі малотиражні (до 100 примірників)

нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації

усі періодичні та продовжувані видання 

Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка  усі видання, що вийшли в Україні

всеукраїнські газети і журнали

газети і журнали, що вийшли на території Харківської області 

Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника  усі видання, що вийшли в Україні

всеукраїнські газети і журнали

газети і журнали, що вийшли на території Львівської області 

Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького  усі видання, що вийшли в Україні

всеукраїнські газети і журнали

газети і журнали, що вийшли на території Одеської області 

Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека імені І. Франка, Автономна Республіка Крим  усі видання, що вийшли на території Автономної Республіки Крим 
Державна науково-технічна бібліотека  усі видання науково-технічної тематики, нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації, патентні видання 
Державна історична бібліотека  усі видання історичної тематики 
Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук  усі видання сільськогосподарської тематики 
Державна медична бібліотека  усі видання з питань медицини, охорони здоров'я та екології 
Державна бібліотека для дітей  усі видання для дітей та юнацтва, в тому числі навчальні 
Державна бібліотека для юнацтва  усі науково-популярні та універсальні видання, навчальна література для старшокласників і студентів 
Державна науково-педагогічна бібліотека  усі навчальні, навчально-методичні видання для навчальних закладів усіх типів, наукові видання з питань педагогіки і психології 
Національна юридична бібліотека  усі видання з питань держави і права 
Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного  усі видання з питань архітектури і будівництва

нормативно-правові акти у сфері стандартизації в галузі будівництва та будівельних матеріалів 

Центральна бібліотека імені М. Островського Українського товариства сліпих  усі видання для сліпих та слабозорих, виготовлені шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, способом теплографіки 
Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції  усі періодичні та продовжувані видання (газети, видання газетного типу, журнали і видання журнального типу) всіма мовами, що вийшли на території Автономної Республіки Крим, відповідних областей, мм. Києва та Севастополя
Республіканський комітет по інформації Автономної Республіки Крим, обласні управління у справах преси та інформації  усі видання, що вийшли на території Автономної Республіки Крим, відповідних областей 
Національний автоматизований інформаційний фонд стандартів  нормативно-правові акти у сфері стандартизації, метрології та сертифікації 
Універсальні обласні бібліотеки  усі видання, що вийшли на відповідній території 
Державні центри науково-технічної та економічної інформації  патентні документи 


     Примітка. Під поняттям "усі видання" слід розуміти обов'язкові примірники всіх видів видань: текстових, нотних, картографічних, образотворчих, електронних, крім видань для сліпих, виготовлених шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом для слабозорих, способом теплографіки, видань нормативно-правових актів у сфері стандартизації, метрології та сертифікації.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. №978,
від 17.09.2003 р. №1479,
 від 24.03.2004 р. №387,
 від 30.11.2005 р. №1128)

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 травня 2002 р. №608 


 

ПЕРЕЛІК
одержувачів обов'язкового безоплатного примірника аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції України

Найменування одержувача 

Види аудіо-, візуальної, аудіовізуальної продукції 

Національний центр Олександра Довженка Мінкультури  фільмокопії та вихідні матеріали кіно- і відеофільмів, створених повністю або частково за рахунок державного бюджету

фільмокопії кіно- і відеофільмів, створених в Україні за рахунок юридичних осіб з приватною формою власності або фізичних осіб (крім фільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису) 

Центральний державний кінофотофоноархів  фільмокопії та вихідні матеріали кіно- і відеофільмів документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису, фото-, фонодокументи, створені повністю або частково за рахунок державного бюджету, а також фільмокопії документального характеру, кіноперіодики, творів кіно- і відеолітопису, фото-, фонодокументи, створені за рахунок юридичних осіб з приватною формою власності або фізичних осіб 
Національна бібліотека імені В. І. Вернадського  уся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру - у двох примірниках
Національна парламентська бібліотека  уся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру
Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка  уся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру* 
Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника 

- " - 

Одеська державна наукова бібліотека імені М. Горького 

- " - 

Державна науково-технічна бібліотека 

- " - 

Державна історична бібліотека  уся аудіопродукція довідкового характеру історичної тематики* 
Центральна наукова сільськогосподарська бібліотека Української академії аграрних наук  уся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру сільськогосподарської тематики* 
Державна медична бібліотека  уся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру з питань медицини, охорони здоров'я та екології* 
Державна бібліотека для дітей  уся аудіопродукція довідкового, навчального характеру для дітей та юнацтва* 
Державна бібліотека для юнацтва  уся аудіопродукція довідкового, науково-просвітницького, навчального характеру для старшокласників і студентів* 
Державна науково-педагогічна бібліотека  уся аудіопродукція навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру для вчителів* 
Національна юридична бібліотека  уся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру з питань держави і права* 
Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного  уся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру з питань архітектури і будівництва* 
Центральна бібліотека імені М. Островського Українського товариства сліпих  уся аудіопродукція довідкового, навчального, науково-просвітницького, виробничо-професійного характеру* 
Кримська республіканська універсальна наукова бібліотека імені І. Франка Автономної Республіки Крим та універсальні обласні бібліотеки  уся аудіопродукція краєзнавчого характеру, виготовлена на відповідній території* 

___________
* Крім аудіопродукції, створеної державними телерадіоорганізаціями.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 р. №387)

____________