Черкаська область


газети

журнали


 

Назва журналу

Підзаголовок

Місце видання

Мова

Періодичність

ISSN/ISBN

Language: Codification, Competence, Communication = Мова: кодифікація, компетенція, комунікація

міжнародний науковий журнал

Черкаси

укр., англ.

двічі на рік

ISSN 2707-0573

Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент

науковий журнал

Черкаси

укр.

двічі на рік

ISSN 2078-1628

Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки

науково-технічний журнал

Черкаси

укр., рос., англ.

щоквартально

ISSN 2306-4412

Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія "Економічні науки" = Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Economic Sciences"

науковий журнал

Черкаси

укр., рос., англ.

щоквартально

ISSN 2076-5036

Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія "Педагогічні науки" = Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Pedagogical Sciences"

науковий журнал

Черкаси

укр., рос., пол., англ.

щоквартально

ISSN 2076-586Х

Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія "Філологічні науки" = Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Philological Sciences"

науковий журнал

Черкаси

укр., рос., англ.

двічі на рік

ISSN 2076-5770

Вісник Черкаського національного університету. Серія: Прикладна математика. Інформатика = Bulletin of the Cherkasy Bogdan Khmelnytsky National University. Series: Applied Mathematics. Informatics

науковий журнал

Черкаси

укр., рос., англ.

двічі на рік

ISSN 2076-5886

Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки = Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series "Historical Sciences"

збірник наукових праць

Черкаси

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2076-5908

Вісник Черкаського університету. Серія: Біологічні науки = Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky  National University. Biological Sciences

науковий журнал

Черкаси

укр., рос., англ.

двічі на рік

ISSN 2076-5835

Вісник Черкаського університету. Серія "Фізико-математичні науки"

науковий журнал

Черкаси

укр., рос., англ.

щорічно

ISSN 2076-5851

Гуманітарний вісник. Серія: Історичні науки

всеукраїнський збірник наукових праць

Черкаси

укр., англ.

двічі на рік

Живе джерельце

журнал для дітей

Черкаси

укр.

шість разів на рік

ISSN 1993-6540

Живой родничок

журнал для дітей

Черкаси

рос.

шість разів на рік

Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету

наукове видання

Умань

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2307-4906

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

наукове видання

Черкаси

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2306-4420

Інновації та технології в сфері послуг і харчування = Innovations and Technologies in the Service Sphere and Food Industry

науковий журнал

Черкаси

укр., англ.

двічі на рік

ISSN 2708-4949

Історико-педагогічний альманах

наукове видання

Умань

укр.

двічі на рік

ISSN 2307-4833

Літературознавство. Фольклористика. Культурологія

збірник наукових праць

Черкаси

укр.

щорічно

ISBN 978-966-920-422-6

Мовознавчий вісник

збірник наукових праць

Черкаси

укр.

двічі на рік

ISSN 2226-4388 / ISBN 978-617-7475-73-5

Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація

збірник наукових праць

Черкаси

укр., рос., англ.

без чіткої періодичності

ISSN 2524-2636

Наукові записки екологічної лабораторії УДПУ

збірник наукових праць

Умань

укр.

щорічно

ISBN 978-966-304-378-4

Новини садівництва

науково-виробничий журнал

Умань

укр.

щоквартально

Педагогічний вісник

науково-методичний журнал

Черкаси

укр.

щоквартально

Проблеми підготовки сучасного вчителя

збірник наукових праць

Умань

укр., пол., англ.

двічі на рік

ISSN 2307-4914

Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи

збірник наукових праць

Умань

укр., англ.

двічі на рік

ISSN 2706-6258

Склянка часу = Zeitglas

літературно-мистецький журнал

Канів

укр., рос., нім.

щоквартально

Соціальна робота та соціальна освіта

Умань

укр.

двічі на рік

ISSN 2618-0715

Український селянин = Ukrainian Peasant

збірник наукових праць

Черкаси

укр., англ.

двічі на рік

ISSN 2413-8142

Уманська старовина

науковий журнал

Умань

укр., англ.

щорічно

ISSN 2519-2035

Філологічний часопис

науковий журнал

Умань

укр., пол., угор., англ., нім.

двічі на рік

ISSN 2415-8828

Холодний Яр

часопис Черкаської обласної організації Національна спілки письменників України

Черкаси

укр.

двічі на рік

ISBN  978-966-920-287-1

Христианская семья

журнал для усієї родини

Черкаси

рос.

шість разів на рік

ISSN 1683-3708

Християнська сім'я

журнал для усієї родини

Черкаси

укр.

шість разів на рік

Шевченків світ

науковий щорічник

Черкаси

укр.

щорічно

ISBN 978-966-920-495-0

До переліку областей