Івано-Франківська область


газети

журнали


 

 

Назва журналу

Підзаголовок

Місце видання

Мова

Періодичність

ISSN/ISBN

Art of Medicine

науково-практичний журнал

Івано-Франківськ

укр., рос., англ.

щоквартально

ISSN 2521-1455

Carpathian Mathematical Publications = Карпатські математичні публікації

науковий журнал

Івано-Франківськ

англ..

двічі на рік

ISSN 2075-9827

Journal of Hydrocarbon Power Engineering

журнал

Івано-Франківськ

англ.

двічі на рік

ISSN 2311-1399

Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series of Social and Human Sciences

науковий журнал

Івано-Франківськ

англ.

щоквартально

ISSN 2311-0155

Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України

збірник наукових статей

Івано-Франківськ

укр.

тричі на рік

ISSN 2218-1848

Актуальні проблеми розвитку економіки регіону = The Actual Problems of Regional Economy Development

науковий журнал

Івано-Франківськ

укр., пол., англ.

щорічно

ISSN 2313-8246

Архів клінічної медицини = Archive of Clinical Medicine

науково-практичний журнал

Івано-Франківськ

укр., англ.

двічі на рік

ISSN 2312-7007

Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія: Хімія = Herald of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Series Chemistry

наукове видання

Івано-Франківськ

укр., англ.

щорічно

ISSN 2310-1288

Вісник Прикарпатського університету. Серія "Фізична культура"

наукове видання

Івано-Франківськ

укр., англ., пол.

двічі на рік

ISSN 2078-3396

Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Серія "Психологія" = The Precarpathian Univesity Journal. Philosophy and Psychology. Series Psychology

наукове видання

Івано-Франківськ

укр., пол., англ.

щорічно

ISSN 2312-1211

Гірська школа Українських Карпат = Mountain School of Ukrainian Carpaty

науково-фахове видання з педагогічних наук

Івано-Франківськ

укр., слов., англ., пол.

двічі на рік

ISSN 1994-4845

Галицький лікарський вісник = Galician Medical Journal

науково-практичний часопис

Івано-Франківськ

укр., англ.

щоквартально

ISSN 2306-4285

Галич

збірник наукових праць

Івано-Франківськ

укр.

щорічно

ISBN 978-966-668-426-7

Галичина

науковий і культурно-просвітницький краєзнавчий часопис

Івано-Франківськ

укр., пол., англ.

щорічно

ISSN 2312-1165

Гуцульщина і Покуття

етнологічно-етнографічний, культурологічний та історико-краєзнавчий журнал

Коломия

укр.

двічі на рік

Джерела

науково-методичний вісник

Івано-Франківськ

укр.

щорічно

Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування = Ecological Safety and Balanced Use of Resources

науково-технічний журнал

Івано-Франківськ

укр., англ.

двічі на рік

ISSN 2415-3184

Етнос і культура

збірник науково-теоретичних статей

Івано-Франківськ

укр.

один раз на два рік

ISSN 2222-5242

Збірник наукових праць: психологія

збірник наукових праць

Івано-Франківськ

укр., рос., англ.

щорічно

ISSN 2520-6710

Карпати: людина, етнос, цивілізація = The Carpathians: populace, ethnos, civilization

науковий журнал з проблем карпатознавства

Івано-Франківськ

укр., рос., пол., англ.

щорічно

ISSN 2311-889Х

Краєзнавець Прикарпаття

регіональний науково-методичний альманах

Івано-Франківськ

укр.

двічі на рік

Літературознавчі студії: компаративний аспект

збірник статей

Івано-Франківськ

укр.

без чіткої періодичності

ISBN 978-966-2343-62-5

Методи та прилади контролю якості = Methods and Devices of Quality Control

науково-технічний журнал

Івано-Франківськ

укр., рос., англ.

двічі на рік

ISSN 1993-9981

Мистецтво. Культура. Освіта = Art. Culture. Education.

збірник наукових праць

Івано-Франківськ

укр., англ.

двічі на рік

 ISBN 978-617-7496-78-5

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості = Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Series: Economics amd Management in the Oil and Gas Industry

всеукраїнський науково-технічний журнал

Івано-Франківськ

укр., англ.

двічі на рік

ISSN 2409-0948

Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу = Scientific Bulletin of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

всеукраїнський науково-технічний журнал

Івано-Франківськ

укр.

щоквартально

ISSN 1993-9965

Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право

науковий журнал

Івано-Франківськ

укр., рос., пол., англ.

двічі на рік

ISSN 2078-6670

Нафтогазова енергетика

всеукраїнський науково-технічний журнал

Івано-Франківськ

укр.

двічі на рік

ISSN 1993-9868

Освітні обрії

науково-педагогічний журнал

Івано-Франківськ

укр., англ.

двічі на рік

ISSN 2706-7750

Освітній простір України

науковий журнал

Івано-Франківськ

укр., пол., англ.

тричі на рік

ISSN 2409-9244

Перевал

всеукраїнський літературно-художній і громадсько-політичний журнал

Івано-Франківськ

укр.

щоквартально

ISSN 0132-2435

Писанка

літературно-мистецький альманах

Верховина

укр.

щорічно

Прикарпатський вісник НТШ. Серія: Пульс

науковий журнал

Івано-Франківськ

укр.

щорічно

ISSN 2304-7437

Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian Bulletin of the Shevchenko Scientific Society. Серія: Слово

науковий журнал

Івано-Франківськ

укр., англ., нім., пол., ісп.

двічі на рік

ISSN 2304-7402

Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian Bulletin of the Shevchenko Scientific Society. Серія: Число

науковий журнал

Івано-Франківськ

укр., пол.

двічі на рік

ISSN 2304-7399

Прикарпатський вісник НТШ = Precarpathian Bulletin of the Shevchenko Scientific Society. Серія: Думка

науковий журнал

Івано-Франківськ

укр.

щорічно

ISSN 2304-7410

Прикарпатський юридичний вісник

збірник наукових праць

Івано-Франківськ

укр., рос., англ.

шість разів на рік

ISSN 2305-0314

Психологія особистості

науковий теоретично-методологічний і прикладний психологічний журнал

Івано-Франківськ

укр., рос., англ.

щорічно

ISSN 2309-785Х

Рідна церква

церковно-релігійний квартальник

Івано-Франківськ

укр.

щоквартально

Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ = Prospecting and development of oil and gas fields

всеукраїнський науково-технічний журнал

Івано-Франківськ

укр., рос.

щоквартально

ISSN 1993-9973

Снятин

краєзнавчий і літературно-мистецький журнал

Снятин

укр.

без чіткої періодичності

Споконвіку було слово

християнський журнал

Івано-Франківськ

укр.

шість разів на рік

Султанівські читання = Sultanivski Chytannia

збірник статей

Івано-Франківськ

укр., рос., англ., пол.

щорічно

ISSN 2313-5921

Українознавчі студії

науково-теоретичний журнал

Івано-Франківськ

укр.

щорічно

ISSN 2312-5691

Фізика і хімія твердого тіла = Physics and Chemistry of Solid State

науковий журнал

Івано-Франківськ

укр., англ.

щоквартально

ISSN 1729-4428

До переліку областей