Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Користувачі УДК в Україні

В Україні УДК є однією з найпоширеніших класифікаційних систем. ЇЇ використовують, переважно, бібліотеки вищих навчальних закладів, наукові, науково-технічні, медичні, сільськогосподарські та інші галузеві бібліотеки, інформаційні центри, видавництва тощо.
         На жаль, досі будь-які точні відомості щодо застосування УДК бібліотеками України відсутні, тому Книжковою палатою було вирішено створити електронну базу даних організацій-користувачів УДК в Україні, в яку увійшли як організації, що систематизують документи тільки за УДК, так і ті, що використовують УДК частково.
        Базу даних організацій-користувачів УДК створено для визначення потреби в УДК, подання пропозицій щодо випуску і розповсюдження видань УДК, а також для визначення кола потенційних учасників семінарів і конференцій з питань УДК. Окрім цього, база даних організацій-користувачів УДК дасть змогу Книжковій палаті безпосередньо взаємодіяти з бібліотеками, надавати їм найновішу інформацію про здійснені та заплановані зміни в таблицях, обговорювати можливі проекти змін і доповнень, які подаватимуться на розгляд у Консорціум УДК (Нідерланди).
     База даних оновлюється і доповнюється, однак деяка інформація залишається нез'ясованою, тому ми звертаємось до користувачів з проханням повідомляти нам відомості, необхідні для внесення в базу:

1. Повне найменування бібліотеки (організації).

2. Контактні дані (поштова адреса, e-mail, тел., факс).

3. Форма власності організації (державна / приватна / комунальна).

4. Міністерство (відомство), до сфери управління якого належить організація (бібліотека).

5. Чи застосовується УДК для систематизації документів (так / частково / ні)?

6. Яке видання УДК використовується (українське / російське / радянське)?

7. З якого року застосовується УДК?

8. Які класи / розділи УДК застосовуються для систематизації документів?

9. Яка кількісна характеристика фонду бібліотеки (одиниць зберігання)?

Відомості надсилати у відділ класифікаційних систем Книжкової палати України.


Контакти

Відділ класифікаційних систем

Просп. Л. Каденюка, 27, м. Київ, 02660.

Тел./факс: 380 (44) 292-00-54

E-mail: udc@ukrbook.net


На попередню сторінку

 

Останнє оновлення 11.04.2023 року