Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державна наукова установа "Книжкова палата України імені Івана Федорова" виконує функції національних агентств ISBN та ISMN в Україні, що в межах своєї компетенції здійснює: впровадження систем ISBN та ISMN на території України; контроль за правильністю їх функціонування; надання ідентифікаторів видавців у системах ISBN та ISMN, а також відповідних Міжнародних стандартних номерів книг і Міжнародних стандартних номерів нотних видань; підготовку інструктивно-методичних документів; консультування з означених питань.

Увага! Шановні видавці!

Просимо Вас надсилати листи щодо ISBN на електронну адресу naisbnkp@gmail.com


Що таке ISBN?

Що таке ISMN?

Як одержати ISBN та ISMN?

Інструкція про порядок надання Міжнародного стандартного номера книги в Україні

Інструкція про порядок надання Міжнародного стандартного номера нотного видання в Україні


ISBN (англ. The International Standard Book Number, Міжнародний стандартний номер книги) — універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на книгах і брошурах незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу. ISBN супроводжує видання, починаючи з моменту їх виготовлення.

ISBN однозначно й безпомилково ідентифікує лише одне неперіодичне видання одного конкретного видавця, є неповторним і використовується тільки для цього видання. ISBN є ключем для пошуку необхідних видань, які випускаються у світі, в автоматизованих системах на національному та міжнародному рівнях. Використання ISBN дає змогу об'єднати в єдину систему видання, книгорозповсюдження та інформаційне обслуговування.

Міжнародний стандартний номер книги складається з абревіатури ISBN (незалежно від мови видання) й тринадцяти цифр. Для позначення цифрової частини ISBN застосовуються арабські цифри від 0 до 9. Цифрова частина ISBN складається з п'яти груп цифр, три з яких містять різну кількість цифрових знаків, відокремлених одна від одної дефісом або проміжком, а перша й остання група фіксовану (сталу). Цифрова частина відокремлюється від абревіатури ISBN проміжком. П'ять груп цифр ISBN розміщуються в такій послідовності:

префікс GS1(EANUCC) для книг;

ідентифікатор групи (країни) Ідентифікатори України — 966 та 617;

ідентифікатор видавця;

порядковий ідентифікатор видання;

контрольна цифра.

Наприклад: ISBN 978-966-8602-34-4, де

  978 — префікс для книг;

  966 — ідентифікатор України;

8602 — ідентифікатор видавця;

    34 — порядковий ідентифікатор видання;

      4 — контрольна цифра.

На основі ISBN будується штриховий код символіки EAN-13 для книжкового видання:

Неструктуроване проставлення ISBN неприпустиме. У такому випадку ISBN як Міжнародний стандартний номер книги вважається недійсним.

Наявність штрихового коду на виданні є обов'язковою.

Порядок надання ISBN в Україні регламентується відповідними інструктивно-методичними документами.


ISMN (The International Standard Music Number, Міжнародний стандартний номер нотного видання) — універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на нотних виданнях незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу. ISMN супроводжує видання, починаючи з моменту їх виготовлення.

ISMN однозначно й безпомилково ідентифікує лише одне нотне видання одного конкретного видавця, є неповторним і використовується тільки для цього видання.

Міжнародний стандартний номер нотного видання складається з абревіатури ISMN (незалежно від мови видання) і тринадцяти цифр. Для позначення цифрової частини ISMN застосовуються арабські цифри від 0 до 9. Цифрова частина ISMN складається з чотирьох груп цифр, дві з яких містять різну кількість цифрових знаків, відокремлених одна від одної дефісом або проміжком, а остання група — фіксовану (сталу). Цифрова частина відокремлюється від абревіатури ISMN проміжком. Чотири групи цифр ISMN розміщуються в такій послідовності:

979-0 префікс для нотних видань, в якому: 979 — префікс GS1(EANUCC), 0 — розпізнавальний елемент;

ідентифікатор видавця;

порядковий ідентифікатор нотного видання;

контрольна цифра.

Наприклад: ISMN 979-0-2600-0043-8, де

  979-0 —префікс для нотних видань;

   2600 — ідентифікатор видавця;

   0043 — порядковий номер нотного видання;

        8 — контрольна цифра.

На основі ISMN будується штриховий код символіки EAN-13 для нотного видання:

Неструктуроване проставлення ISMN неприпустиме. У такому випадку ISMN як Міжнародний стандартний номер нотного видання вважається недійсним.

Наявність штрихового коду на виданні є обов'язковою.

Порядок надання ISMN в Україні регламентується відповідними інструктивно-методичними документами.


Для одержання Міжнародних стандартних номерів книг (ISBN) та Міжнародних стандартних номерів нотних видань (ISMN) суб'єкти видавничої діяльності, які зареєстровані в Україні, відповідно до чинного законодавства, подають до відділу ISBN Книжкової палати України такі документи (кияни — особисто або через уповноважену особу, мешканці інших міст — надсилають поштою рекомендованим листом):

Завірену власною печаткою ксерокопію Свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції (далі — Свідоцтво).

Ксерокопію згаданого вище Свідоцтва надають суб'єкти видавничої діяльності, які звертаються до відділу ISBN вперше / досі не надали цей Документ у відділ ISBN/ у разі зміни найменування суб’єкта видавничої справи, основних статутних положень, засновника (співзасновників), зміни (розширення) виду діяльності у видавничій справі одержали нове Свідоцтво.

Якщо суб'єкт видавничої діяльності не надав у відділ ISBN ксерокопію нового Свідоцтва, яке він повинен одержати в разі зазначених вище змін, то співробітниками відділу ISBN — в документах щодо видачі в користування ISBNs — найменування цього суб'єкта видавничої діяльності зазначатиметься згідно зі Свідоцтвом, ксерокопія якого зберігається у відділі ISBN.

Перелік суб'єктів видавничої діяльності, що здійснюють видавничу діяльність під новим найменуванням, проте досі не одержали нове Свідоцтво і відповідно здійснюють видавничу діяльність з порушенням чинного законодавства, подається Книжковою палатою України до Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

Внесення суб'єктів видавничої справи до Державного реєстру здійснює Державний комітет телебачення і радіомовлення України
(детальніше за посиланням
)

Ксерокопію Свідоцтва України на знак для товарів і послуг (торговельну марку) — за наявності його у видавця.

Увага! Знак для товарів і послуг чи комерційне найменування не можуть замінювати у вихідних відомостях видання найменування (ім'я) видавця, зазначене у Свідоцтві про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції.

Ксерокопію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Якщо у Свідоцтво з якихось причин вноситимуться зміни, то видавцеві для одержання податкових накладних потрібно обов'язково надіслати у відділ ISBN ксерокопію нового Свідоцтва.

Гарантійний лист на бланку організації, в якому вказано: повну юридичну, поштову (вказати індекс), фактичну, банківську адреси; прізвище, ім'я та по батькові (повністю) керівника, головного редактора та номери телефонів, факсів, е-mail, URL; номер телефону, факсу, е-mail відділу збуту.

Завантажити гарантійний лист:

для видавців, що звертаються вперше

для видавців, яким уже присвоєно ідентифікатор(и) видавця

Неоформлені відповідно до зразка гарантійні листи не розглядаються!

Звертаємо Вашу увагу на те, що наступна видача ISBNs відбуватиметься за наявності: обов'язкових примірників видань у Книжковій палаті України (згідно із Законами України"Про видавничу справу", "Про обов'язковий примірник документів", додатком 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608); звітів видавництва, видавничої організації про випуск книжкової продукції за формою
 1-В (книги) (квартальна).

Відділ наукового опрацювання обов’язкових примірників : 380 (44) 292-20-21


УВАГА!

Видавці, які уже зареєстровані у відділі ISBN Книжкової палати України і яким присвоєно ідентифікатори видавців у системі ISBN та/або ISMN, при повторному зверненні щодо одержання ISBNs (та/або ISMNs)  для вчасного отримання рахунків-фактур на оплату послуг з надання номерів можуть надсилати гарантійні листи електронною поштою (e-mail: isbn@ukrbook.net ), проте зобов'язуючись найближчим часом надати або надіслати їх оригінали поштою рекомендованим листом.

Інститути, університети, установи, що можуть здійснити оплату послуг з ISBNs (та/або ISMNs) тільки згідно з Договором, надсилають його у Книжкову палату України у двох примірниках (підписаний та завірений печаткою).

Завантажити зразок Договору

Оплата послуг з надання номерів за готівку тимчасово не приймається.


Вартість послуги  з надання 1 номера ISBN (для друкованих видань) становить:
 99,00 грн (в т.ч. ПДВ 16,50 грн.) (термін виконання замовлення  – 20 робочих днів після оплати);
132,00 грн (в т.ч. ПДВ 22,00 грн.) (термін виконання замовлення – 5 робочих дні).

Вартість послуги з надання 1 номера ISBN (для електронних видань) становить:
 50,40 грн (в т.ч. ПДВ 8,40 грн.) (термін виконання замовлення  – 20 робочих днів після оплати);

Вартість послуги з надання 1 номера ISMN становить:

111,60 грн (в т.ч. ПДВ 18,60 грн.) (термін виконання замовлення  – 15 робочих днів після оплати);
147,60 грн (в т.ч. ПДВ 24,60 грн.) (термін виконання замовлення – 2 робочих дні).
 
 Конвертування 10-значних ISBNs та ISMNs у 13-значні здійснюється безоплатно!


Приймальні дні:
Понеділок, середа, четвер
з 10:00 до 12:00
з 14:00 до 16:00
Неприймальні дні:
вівторок, п'ятниця, субота, неділя
Перерва на обід:
з 12:00 до 12:30

Наша адреса:
просп. Л. Каденюка, 27, Київ, 02094
(ст. метро "Чернігівська"),
Державна наукова установа
"Книжкова палата України імені Івана Федорова",
відділ
ISBN, кім. 201.
тел.: 380 (44) 296-32-36
e-mail: isbn@ukrbook.net

Як нас знайти

Останнє оновлення 29.12.2023 року