Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

Неперіодичні видання

Книги та брошури


Основні положення статистичного обліку книжкових видань


Оперативні дані випуску книжкової продукції у 2019 році

Види видань

2019 
(станом на 
20.01.2020)

2018 
(станом на 20.01.2019)

У %  відношенні 

Кількість видань,
друк. од.

Тираж, тис. пр.

Кількість видань,
друк. од.

Тираж, тис. пр.

до кількості видань 

до тиражу

Книги і брошури, у тому числі:

21037

49476,7

20135

37957,8

104,5

130,3

українською мовою

15523

42200,6

14849

30157,4

104,5

139,9

російською  мовою

2977

4425,2

2970

5236,0

100,2

84,5

Автореферати дисертацій

5320

549,8

5280

543,6

100,8

101,1

Книжкові образотворчі видання, у тому числі:

447 687,0 747 1908,7 59,8 36,0

українською мовою

330 500,5 465 1279,9 71,0 39,1

російською  мовою

82 159,2 176 440,3 46,6 36,2

Книжкові нотні видання, у тому числі:

46 17,3 30 6,7 153,3 258,2

українською мовою

39 12,6 29 6,6 134,5 190,9

російською  мовою

3 4,4 1 0,1 300,0 4400,0

Книжкові картографічні видання, у тому числі:

10 26,0 10 15,3 100,0 169,9

українською мовою

10 26,0 9 14,3 111,1 181,8

російською  мовою

1 1,0

Реєстрація випущених у  2019 році видань завершується 31 січня 2020 року


Випуск книжкової продукції в Україні у 2019 році (9 місяців)

Випуск книжкової продукції в Україні у 2019 році (І півріччя)

Випуск книжкової продукції в Україні у 2019 році (І квартал)


Випуск книжкової продукції в Україні

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012    2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005


 

 

Періодичні та продовжувані видання

Газети, журнали, збірники, бюлетені, бібліографічні видання


Випуск журналів, збірників, бюлетенів, бібліографічних видань у І півріччі 2019 року

Види видань

2019 
(станом на І півріччя)

2018 
(станом на
І півріччя)

У %  відношенні 

Кількість видань,
друк. од.

Заг. тираж,
тис. пр.

Кількість видань,
друк. од.

Заг. тираж, 
тис.
 пр.

до кількості видань 

до тиражу

Журнали, збірники, бюлетені, бібліографічні видання, у тому числі:

1772

33023,2

1688

30289,7

105,0

109,0

українською мовою

540

9091,0

580

8311,7

93,1

109,4

російською  мовою

208

21578,9

212

19488,0

98,1

110,7

Випуск газет у І півріччі 2019 року

Види видань

2019 
(станом на І півріччя)

2018 
(станом на
І півріччя)

У %  відношенні 

Кількість видань,
друк. од.

Заг. тираж,
тис. пр.

Кількість видань,
друк. од.

Заг. тираж, 
тис. пр.

до кількості видань 

до тиражу

Газети, у тому числі:

1371

574149,7

1397

630173,0

98,1

91,1

українською мовою

781

199836,6

790

207201,6

98,9

96,4

російською  мовою

289

245588,5

400

386991,8

72,3

63,5


Випуск періодичних і продовжуваних видань

2018 


Останнє оновлення 20.01.2020 року