Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

Основні положення статистичного обліку книжкових видань


Оперативні дані випуску книжкової продукції у 2019 році

Види видань

2018 
(станом на 12.08)

2019 
(станом на 
12.08)

Кількість видань,
друк. од.

Тираж, тис. пр.

Кількість видань,
друк. од.

У %  відношенні 
до кількості видань
2018 

Тираж, тис. пр.

У % відношенні
до тиражу 

201
8

Книги і брошури, у тому числі:

9531

12824,3

11070

116,1

23234,5

181,2

українською мовою

6829

9209,4

8017

117,4

19372,6

210,4

російською  мовою

1606

2921,6

1749

108,9

2689,1

92,0

Автореферати дисертацій

2720

279,7

2920

107,4

301,4

107,8

Книжкові образотворчі видання, 
у тому числі:

747 1908,7 447 59,8 687,0 36,0

українською мовою

465 1279,9 330 71,0 500,5 39,1

російською  мовою

176 440,3 82 46,6 159,2 36,2

Книжкові нотні видання, у тому числі:

30 6,7 46 153,3 17,3 258,2

українською мовою

29 6,6 39 134,5 12,6 190,9

російською  мовою

1 0,1 3 300,0 4,4 4400,0

Книжкові картографічні видання, 
у тому числі:

10 15,3 10 100,0 26,0 169,9

українською мовою

9 14,3 10 111,1 26,0 181,8

російською  мовою

1 1,0

Випуск видавничої продукції в Україні у 2019 році

(І півріччя)


Випуск видавничої продукції в Україні у 2019 році

(І квартал)


Випуск видавничої продукції в Україні

2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012
2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005Останнє оновлення 12.08.2019 року