Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неперіодичні видання

Книги та брошури


Основні положення статистичного обліку книжкових видань


До уваги!

У зв'язку з незабезпеченням видавцями своєчасного доставляння до Книжкової палати України імені Івана Федорова обов'язкових примірників видань змінюється порядок оприлюднення і оновлення відомостей бібліографічного реєстру книжкової продукції. Порівняльний аналіз, який раніше відображався у цій таблиці на сьогодні не є показовим.

Водночас акцентуємо увагу видавців, що положеннями статті 8 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" та Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів" від 10.05.2002 № 608 на видавця покладено обов'язок своєчасного доставляння (надсилання) обов'язкових примірників видань їх одержувачам у день виходу в світ першої частини тиражу.

Статтею 15 Закону України "Про обов'язковий примірник документів" передбачено, що особи, винні у порушенні законодавства про обов'язковий примірник документів, несуть відповідальність згідно із законодавством України.

Відповідно до статті 1867 Кодексу України про адміністративні правопорушення недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб, фізичних осіб — підприємців від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відомості бібліографічного реєстру книжкової продукції *

Види видань

2023 (на 21.09)

2022

Кількість видань,
друк. од.

Тираж, тис. пр.

Кількість видань,
друк. од.

Тираж, тис. пр.

Книги і брошури:

8803

8896,7

9691

11553,2

українською мовою

7286

8236,5

7968

10503,8

мовою корінних народів України**

1

0,5

іншими мовами

1516

659,7

1723

1049,4

Образотворчі видання:

816

2912,2

858

2406,3

українською мовою

769

2826

599

1828,5

іншими  мовами

47

86,2

259

577,8

Нотні видання:

65

11,8

111

25,4

українською мовою

64

11,7

95

22,4

іншими  мовами

1

0,1

16

3,0

Картографічні видання:

30

32,0

65

60,6

українською мовою

28

29,0

59

49,6

іншими  мовами

2

3,0

6

11,0

   * Дані оновлюються за результатами реєстрації, наукової систематизації одержаних обов'язкових примірників видань після їх внесення до бібліографічного реєстру

 ** Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"


Оперативні дані щодо кількості одержаних обов'язкових примірників видань у 2023 році *

Види видань

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Книги і брошури (друк.од.)

205 1253 2105 3874 5280 5978 7710 8326        

  Журнали

  (за  назвами)

120 352 387 404 662 789 843 985        

  Газети

  (за назвами)

21 280 399 462 572 587 590 612        

* Дані вносяться на підставі одержання видань за накопичувальним принципом


Випуск книжкової продукції в Україні

 1 півріччя 2023   2022  2021  2020  2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012    2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005

 

 

Періодичні та продовжувані видання

Газети, журнали, збірники, бюлетені, бібліографічні видання


Випуск періодичних і продовжуваних видань

2022   2021   2020   2019  2018 

Останнє оновлення 21.09.2023 року