Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02094
Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

 

Національний центр ISSN в Україні розпочав роботу

11 березня 2021 року розпочав роботу Національний центр ISSN в Україні (НЦ ISSN України), функції якого виконує Державна наукова установа  "Книжкова палата України імені Івана Федорова". Функціонування Національного центру ISSN в Україні організовано на виконання Постанови Кабінету Міністрів України та робочої угоди, підписаної Міжнародним центром ISSN та Державною науковою установою "Книжкова палата України імені Івана Федорова" в 2020 р.

Приєднання до Міжнародної системи даних серіальних видань відкриває Україні нові можливості щодо інтеграції серіальних видань України в структуру світового інформаційного простору та введення їх до міжнародного інформаційного обігу; репрезентації на міжнародному рівні національної бібліографії серіальних видань, зокрема наукових; використання ISSN для впровадження штрихового кодування інформаційної продукції.

У своїй роботі НЦ ISSN України керується вимогами чинного законодавства України, Міжнародним стандартом 3297-2020 "Information and documentation — International standard serial number (ISSN)", інструктивно-методичними документами Міжнародного центру ISSN.

На Національний центр ISSN в Україні покладено функції: впровадження системи ISSN на території України, забезпечення її подальшого функціонування, присвоєння Міжнародних стандартних номерів серіальних видань (ISSN); підготовка та поширення відповідних інструктивно-методичних матеріалів, надання консультацій з питань отримання і застосування ISSN та штрихового кодування.


Що таке ISSN?

Як одержати ISSN?

Інструкція про порядок надання Міжнародного стандартного номера серіального видання (ISSN) в Україні


ISSN (англ. The International Standard Serial Number, Міжнародний стандартний номер серіального видання) — універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на серіальних виданнях (періодичних, продовжуваних, серійних) незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу, інших продовжуваних ресурсах. ISSN супроводжує видання, починаючи з моменту їх виготовлення.

ISSN однозначно та безпомилково ідентифікує лише одне серіальне видання (як у друкованому, так і в електронному вигляді), є неповторним і використовується тільки для цього видання. ISSN — це ключ для пошуку необхідних видань, які випускаються у світі, в автоматизованих системах на національному та міжнародному рівнях. Використання ISSN дає змогу об'єднати в єдину систему видання, розповсюдження та інформаційне обслуговування.

ISSN є обов'язковим елементом вихідних відомостей серіального видання.

ISSN призначений для ідентифікації всіх продовжуваних ресурсів незалежно від носія (друкованого чи електронного):

газет;

журналів;

щорічників;

колекцій;

вебсайтів (окремих видів);

баз даних (окремих видів);

блогів (окремих видів) тощо.

Міжнародний стандартний номер серіального видання складається з абревіатури ISSN (незалежно від мови видання) й восьми цифр. Для позначення цифрової частини ISSN застосовують арабські цифри від 0 до 9. Цифрова частина ISSN складається з двох груп цифр, які містять однакову кількість цифрових знаків, відокремлених одна від одної дефісом. Цифрова частина відокремлюється від абревіатури ISSN проміжком. Дві групи цифр ISSN розміщуються в такій послідовності:

перша група — містить чотири цифри;

друга група — містить цифри, остання з яких є контрольною;

для позначення контрольної цифри може використовуватися римська цифра X, якою позначають число 10.

Наприклад:

ISSN 2222-0437

ISSN 1050-124X

ISSN у штриховому коді символіки EAN-13

ISSN ідентичний глобальному номеру товарної позиції GTIN структури EAN/UCC-13.

977 — префікс GS1 для серіального видання.

ISSN може бути представлений у вигляді штрихового коду символіки EAN-13.

Для зазначення додаткової інформації про видання використовується "розширення": 2-розрядна версія штрихового коду, що призначена для кодування додаткової цифрової інформації (add-on) і розміщується праворуч від основного штрихового коду. У "розширенні" у вигляді візуально-прочитуваних цифр над штриховим кодом  може бути зазначена інформація щодо порядкового номера окремого випуску серіального видання та ін.

Наявність штрихового коду на виданні є обов'язковою. Порядок надання ISSN в Україні регламентується відповідними інструктивно-методичними документами.

 

Неструктуроване проставлення ISSN неприпустимо.
В такому разі 
ISSN як Міжнародний стандартний номер серіального видання
вважається недійсним!


Для одержання Міжнародних стандартних номерів серіальних видань (ISSN) суб'єкти видавничої справи, суб'єкти друкованих засобів масової інформації, інформаційної діяльності, які зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства, подають до національного центру ISSN такі документи (кияни — особисто або через уповноважену особу, мешканці інших міст — надсилають поштою рекомендованим листом):

Завірену власною печаткою та підписом уповноваженої особи ксерокопію Свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, Свідоцтва про Державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації /інформаційного агентства (далі — Свідоцтво), ксерокопію Статуту, реєстраційного документа.

Ксерокопію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Якщо у Свідоцтво з якихось причин вноситимуться зміни, то cуб'єктам діяльності друкованих засобів масової інформації, інформаційної діяльності для одержання податкових накладних потрібно обов'язково надіслати в національний центр ISSN ксерокопію нового Свідоцтва.

Лист-заявку на бланку організації, в якому вказано: повну юридичну, поштову (зазначити індекс), фактичну, банківську адреси; прізвище, ім'я та по батькові (повністю) керівника, головного редактора та номери телефонів, факсів, е-mail, URL; номер телефону, факсу, е-mail відділу збуту.

Завантажити лист-заявку

 Не оформлені відповідно до зразка листи-заявки
національним центром
ISSN не розглядаються!

Завантажити гарантійний лист:

фізична особа-підприємець

засновник друкованого засобу масової інформації

видавництво/видавнича організація

інформаційне агентство


Звертаємо вашу увагу на те, що наступна видача ISSN відбуватиметься за наявності: обов'язкових примірників серіальних видань у Книжковій палаті України (згідно із Законами України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про інформаційні агентства України", "Про обов'язковий примірник документів", додатком 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608); звітів редакції друкованих ЗМІ або інших установ, що виконують їхні функції з підготовки і випуску у світ друкованих та електронних ЗМІ, про випуск серіальних видань за формою  1-В (ЗМІ) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" (піврічна).


УВАГА!

Суб'єкти видавничої справи, суб'єкти друкованих засобів масової інформації, інформаційної діяльності, зареєстровані в національному центрі ISSN, при повторному зверненні щодо одержання ISSN для вчасного отримання рахунків-фактур на оплату послуг з надання номерів надсилають листи-заявки електронною поштою (e-mail: isbn@ukrbook.net; ncissnkp@gmail.com), проте зобов'язуючись упродовж п'яти робочих днів надати або надіслати їх оригінали поштою рекомендованим листом.

Інститути, університети, установи, що можуть здійснити оплату послуг з ISSтільки згідно з Договором, надсилають його в Книжкову палату України у двох примірниках (підписаних та завірених печаткою).

Завантажити зразок Договору (ISSN)

Завантажити зразок Договору (ISSN + сертифікат)

Завантажити зразок Договору (сертифікат)

Завантажити зразок Договору (актуалізація запису)


Вартість послуги з надання одного номера ISSN становить:
 840 грн (в т.ч. ПДВ  грн) (термін виконання замовлення — 25 робочих днів після оплати);
 1680 грн (в т.ч. ПДВ  грн) (термін виконання замовлення — 5 робочих днів після оплати).

 Вартість послуги з надання сертифікату становить:
 540 грн (в т.ч. ПДВ  грн) (термін виконання замовлення 10 робочих днів)

 

Вартість послуги з актуалізації запису щодо одного номера ISSN становить:

 480 грн (в т.ч. ПДВ  грн) (термін виконання замовлення — 15 робочих днів після оплати);


 Оплата послуг з надання номерів за готівку не приймається!


Звертаємося до вас із проханням: замовлення послуг з надання номерів ISSN надсилати електронною поштою на адресу  issn@ukrbook.net; ncissnkp@gmail.com

Наша адреса:
просп. Ю. Гагаріна, 27, Київ, 02094
(ст. метро "Чернігівська"),
Державна наукова установа
"Книжкова палата України імені Івана Федорова",
Національний центр ISSN, кім. 201.

тел.: 380 (44) 292-01-84


Перевірити реєстрацію свого серіального видання в Міжнародному центрі ISSN можна самостійно: https://portal.issn.org/.
Увага! Українську ключову назву серіального видання подано в транслітерованому вигляді.
В міжнародній базі даних також міститься ключова назва серіального видання мовою оригіналу.


Як нас знайти

Останнє оновлення 21.03.2023 року