Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134;
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національний центр ISSN в Україні розпочав роботу

11 березня 2021 року розпочав роботу Національний центр ISSN в Україні (НЦ ISSN України), функції якого виконує Державна наукова установа  "Книжкова палата України імені Івана Федорова". Функціонування Національного центру ISSN в Україні організовано на виконання Постанови Кабінету Міністрів України та робочої угоди, підписаної Міжнародним центром ISSN та Державною науковою установою "Книжкова палата України імені Івана Федорова" в 2020 р.

Приєднання до Міжнародної системи даних серіальних видань відкриває Україні нові можливості щодо інтеграції серіальних видань України в структуру світового інформаційного простору та введення їх до міжнародного інформаційного обігу; репрезентації на міжнародному рівні національної бібліографії серіальних видань, зокрема наукових; використання ISSN для впровадження штрихового кодування інформаційної продукції.

У своїй роботі НЦ ISSN України керується вимогами чинного законодавства України, Міжнародним стандартом 3297-2020 "Information and documentation — International standard serial number (ISSN)", інструктивно-методичними документами Міжнародного центру ISSN.

На Національний центр ISSN в Україні покладено функції: впровадження системи ISSN на території України, забезпечення її подальшого функціонування, присвоєння Міжнародних стандартних номерів серіальних видань (ISSN); підготовка та поширення відповідних інструктивно-методичних матеріалів, надання консультацій з питань отримання і застосування ISSN та штрихового кодування.


Що таке ISSN?

Як одержати ISSN?

Інструкція про порядок надання Міжнародного стандартного номера серіального видання (ISSN) в Україні


ISSN (англ. The International Standard Serial Number, Міжнародний стандартний номер серіального видання) — універсальний ідентифікаційний код, який проставляється на серіальних виданнях (періодичних, продовжуваних) незалежно від способу їх виготовлення, розповсюдження, тиражу та обсягу, інших продовжуваних ресурсах. ISSN супроводжує видання, починаючи з моменту їх виготовлення.

ISSN однозначно та безпомилково ідентифікує лише одне серіальне видання (як у друкованому, так і в електронному вигляді), є неповторним і використовується тільки для цього видання. ISSN — це ключ для пошуку необхідних видань, які випускаються у світі, в автоматизованих системах на національному та міжнародному рівнях. Використання ISSN дає змогу об'єднати в єдину систему видання, розповсюдження та інформаційне обслуговування.

ISSN є обов'язковим елементом вихідних відомостей серіального видання.

ISSN призначений для ідентифікації всіх продовжуваних ресурсів незалежно від носія (друкованого чи електронного):

газет;

журналів;

щорічників;

колекцій;

вебсайтів (окремих видів);

баз даних (окремих видів);

блогів (окремих видів) тощо.

Міжнародний стандартний номер серіального видання складається з абревіатури ISSN (незалежно від мови видання) й восьми цифр. Для позначення цифрової частини ISSN застосовують арабські цифри від 0 до 9. Цифрова частина ISSN складається з двох груп цифр, які містять однакову кількість цифрових знаків, відокремлених одна від одної дефісом. Цифрова частина відокремлюється від абревіатури ISSN проміжком. Дві групи цифр ISSN розміщуються в такій послідовності:

перша група — містить чотири цифри;

друга група — містить цифри, остання з яких є контрольною;

для позначення контрольної цифри може використовуватися римська цифра X, якою позначають число 10.

Наприклад:

ISSN 2222-0437

ISSN 1050-124X

ISSN у штриховому коді символіки EAN-13

ISSN ідентичний глобальному номеру товарної позиції GTIN структури EAN/UCC-13.

977 — префікс GS1 для серіального видання.

ISSN може бути представлений у вигляді штрихового коду символіки EAN-13.

Для зазначення додаткової інформації про видання використовується "розширення": 2-розрядна версія штрихового коду, що призначена для кодування додаткової цифрової інформації (add-on) і розміщується праворуч від основного штрихового коду. У "розширенні" у вигляді візуально-прочитуваних цифр над штриховим кодом  може бути зазначена інформація щодо порядкового номера окремого випуску серіального видання та ін.

Наявність штрихового коду на виданні є обов'язковою. Порядок надання ISSN в Україні регламентується відповідними інструктивно-методичними документами.

 

Неструктуроване проставлення ISSN неприпустимо.
В такому разі 
ISSN як Міжнародний стандартний номер серіального видання
вважається недійсним!


Для одержання Міжнародних стандартних номерів серіальних видань (ISSN) суб'єкти видавничої справи, суб'єкти у сфері друкованих медіа та / або суб'єкти у сфері електронних медіа, які зареєстровані в Україні відповідно до чинного законодавства, подають до національного центру ISSN такі документи (кияни — особисто або через уповноважену особу, мешканці інших міст — надсилають поштою рекомендованим листом):

Завірену власною печаткою та підписом уповноваженої особи ксерокопію Свідоцтва про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру України видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, Свідоцтва про Державну реєстрацію друкованого медіа (далі — Свідоцтво), ксерокопію Статуту, реєстраційного документа.

Ксерокопію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Якщо у Свідоцтво з якихось причин вноситимуться зміни, то cуб'єктам у сфері друкованих медіа та / або суб'єктам у сфері електронних медіа для одержання податкових накладних потрібно обов'язково надіслати в національний центр ISSN ксерокопію нового Свідоцтва.

Лист-заявку на бланку організації, в якому вказано: повну юридичну, поштову (зазначити індекс), фактичну, банківську адреси; прізвище, ім'я та по батькові (повністю) керівника, головного редактора та номери телефонів, факсів, е-mail, URL; номер телефону, факсу, е-mail відділу збуту.

Завантажити лист-заявку

 Не оформлені відповідно до зразків документи
національним центром
ISSN не розглядаються!

Завантажити гарантійний лист:

фізична особа-підприємець

засновник друкованого медіа/електронного медіа

видавництво/видавнича організація

інформаційне агентство


Звертаємо вашу увагу на те, що наступна видача ISSN відбуватиметься за наявності: обов'язкових примірників серіальних видань у Книжковій палаті України (згідно із Законами України "Про медіа", "Про обов'язковий примірник документів", додатком 1 до Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608); звітів редакції друкованих медіа або інших установ, що виконують їхні функції з підготовки і випуску у світ друкованих та електронних медіа.


УВАГА!

Суб'єкти видавничої справи, cуб'єкти у сфері друкованих медіа та/або суб'єкти у сфері електронних медіа, зареєстровані в національному центрі ISSN, при повторному зверненні щодо одержання ISSN для вчасного отримання рахунків-фактур на оплату послуг з надання номерів надсилають листи-заявки електронною поштою (e-mail: isbn@ukrbook.net), проте зобов'язуючись упродовж п'яти робочих днів надати або надіслати їх оригінали поштою рекомендованим листом.

Інститути, університети, установи, що можуть здійснити оплату послуг з ISSтільки згідно з Договором, надсилають його в Книжкову палату України у двох примірниках (підписаних та завірених печаткою).

Завантажити зразок Договору (ISSN)

Завантажити зразок Договору (ISSN + Сертифікат ISSN)

Завантажити зразок Договору (Сертифікат ISSN)

Завантажити зразок Договору (актуалізація запису ISSN)


Вартість послуги з надання одного номера ISSN становить:
 840 грн (в т.ч. ПДВ  грн) (термін виконання замовлення — 25 робочих днів після оплати);
 1680 грн (в т.ч. ПДВ  грн) (термін виконання замовлення — 5 робочих днів після оплати).

 Вартість послуги з надання сертифікату становить:
 540 грн (в т.ч. ПДВ  грн) (термін виконання замовлення 10 робочих днів)

 

Вартість послуги з актуалізації запису щодо одного номера ISSN становить:

 480 грн (в т.ч. ПДВ  грн) (термін виконання замовлення — 15 робочих днів після оплати);


 Оплата послуг з надання номерів за готівку не приймається!


Просимо Вас  надсилати документи щодо замовлення послуг
з надання
ISSN, Сертифікатів  ISSN, актуалізації записів ISSN
надсилати електронною поштою на адресу
  issn@ukrbook.net

Увага! Гарантійний лист має бути підписаний цифровим підписом керівника або уповноваженої особи

Наша адреса:
просп. Л. Каденюка, 27, Київ, 02094
(ст. метро "Чернігівська"),
Державна наукова установа
"Книжкова палата України імені Івана Федорова",
Національний центр ISSN, кім. 201.

тел.: 380 (44) 292-01-84


Перевірити реєстрацію свого серіального видання в Міжнародному центрі ISSN можна самостійно: https://portal.issn.org/.
Увага! Українську ключову назву серіального видання подано в транслітерованому вигляді.
В міжнародній базі даних також міститься ключова назва серіального видання мовою оригіналу.


Як нас знайти

Останнє оновлення 29.12.2023 року