Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати наукових робіт Книжкової палати України у 2022 році

Результати наукових робіт Книжкової палати України у 2021 році

Результати наукових робіт Книжкової палати України у 2020 році

Результати наукових робіт Книжкової палати України у 2019 році

Результати наукових робіт Книжкової палати України у 2018 році

Результати наукових робіт Книжкової палати України у 2017 році

Результати наукових робіт Книжкової палати України у 2016 році

Електронні публікації

Дослідження з історії видавничої справи:

Історія видавництв України. Державні видавництва України. 1917—2007 рр.

 Електронний масив документів з питань розвитку книжкової справи в Україні у 1985—2012 рр. (перелік документів).

Аналітичні огляди за матеріалами баз даних державної бібліографії:

Бібліометричний та статистичний аналіз неперіодичних видань 2004—2010 рр. з питань книгознавства

Бібліометричний аналіз газетних публікацій 2004—2010 рр. з питань книгознавства

Бібліометричний аналіз публікацій з питань книгознавства на сторінках журналів і періодичних збірників 2004—2010 рр.

Книги України у дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис книг" за 2012 р.)

Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних "Літопис авторефератів дисертацій" 2012 р.)

Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис журнальних статей" за 2012 р.)

Інформаційний ресурс української газетної періодики (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис газетних статей" за 2012 рік)

Бібліометричний аналіз випуску картографічних видань в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис картографічних видань" за 2012 р.)

Розвиток науки в Україні (за матеріалами баз даних державної бібліографії "Літопис авторефератів дисертацій" за 2013 р.)

Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами баз даних державної бібліографії "Літопис журнальних статей" за 2013 р.)

Інформаційний ресурс української газетної періодики (за матеріалами баз даних державної бібліографії "Літопис газетних статей" за 2013 р.)

Клюшніченко О. Книги України у дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2014 р.) / Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 12. — С. 16—19.

Кочупалова В. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних ''Літопис авторефератів дисертацій" 2014 р.) / Віта Кочупалова, Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 11. — С. 3—11.

Кучеренко Л. Інформаційний ресурс української газетної періодики (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис газетних статей" за 2014 р.) / Леся Кучеренко // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 9. — С. 3—13.

Устіннікова О. Інформаційний ресурс української журнальної періодики (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис журнальних статей" 2015 р.) / Ольга Устіннікова, Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 4. — С. 22—26.

Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами електронної бази даних ''Літопис авторефератів дисертацій" 2015 р.) / Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 8. — С. 8—17.

Клюшніченко О. Книги України в дзеркалі державної бібліографії:  аналітичний огляд  (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2015 р. ) / Олена Клюшніченко, Лідія Очеретяна // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 10. — С. 3—8.

Устіннікова О. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК / Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 5. — С. 3—9.

Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій за 2016 р.) / Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 10. — С. 3—14.

Устіннікова О. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК / Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 5. — С. 3—10.

Клюшніченко О. Очеретяна Л. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних держ. бібліогр. "Літопис книг" за 2017 р.) / Олена Клюшніченко, Лідія Очеретяна // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 9. — С. 3—10.

Клюшніченко О. Розвиток науки в Україні : (за матеріалами бази даних державної бібліографії авторефератів дисертацій" за 2017 р.) / Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 10. — С. 10—16.

Клюшніченко О. Дослідження тематичної спрямованості публікацій у науковій періодиці України 2018 року за розділами УДК / Олена Клюшніченко // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 8. — С. 10—17.

Клюшніченко О. Очеретяна Л. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних держ. бібліогр. "Літопис книг" за 2018 р. ) / Олена Клюшніченко, Лідія Очеретяна // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 7. — С. 9—17.

Буряк С. Книговидавнича діяльність в Україні за підсумками 2019 року / Світлана Буряк // Вісник Книжкової палати. — 2020. — №.5 — С. 12 — 20.

Жигун Т., Устіннікова Т. Аналіз стану доставляння обов'язкових примірників видань України у 2019 році / Тетяна Жигун, Тетяна Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2020. — №.5 — С. 20 — 26

Очеретяна Л. Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2019 рік) / Лідія Очеретяна // Вісник Книжкової палати. — 2020. — №.11 — С. 9 16.

Фондознавчі дослідження Державного архіву друку:

Історіографічне та джерелознавче дослідження бази даних "Персональні бібліографічні посібники 1926―1930 років".

Бібліографічний покажчик відсутніх у фонді Державного архіву друку неперіодичних і періодичних видань 1917—1918 рр.

Бібліографічний покажчик відсутніх у фонді книжкових, періодичних і продовжуваних видань 1919—1920 рр.

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2010 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2011 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2012 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2013 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2014 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2015 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2016 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2017 році

Список видань або копій видань, якими поповнено фонд Державного архіву друку у 2018 році

Дослідження в галузі бібліографії:

Сенченко М. Національна бібліографія сьогодні та завтра / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 7. — С. 3 11.

Сенченко М. Національна бібліографія в зарубіжних країнах / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 8. — С. 3 11.

Сенченко М. Національна бібліографія у країнах Азії, Африки та Латинської Америки / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 9. — С. 3 10.

Сенченко М. Всесвітня бібліографія та міжнародна бібліографічна співпраця / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 10. — С. 3 11.

Сенченко М. Книготорговельна бібліографія Великої Британії / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 12. — С. 3 9.

Особливі випадки скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах

Статті за матеріалами фонду:

2020

Дояр Л. Київ у друкованих виданнях 1918 р. (на матеріалах Книжкової палати України) / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 1. — С. 44—48.

Дояр Л. Наукова періодика України 1917—1919 рр.: аналіз академічних видань (на матеріалах Книжкової палати України) / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 2. — С. 42—47.

Дояр Л. Пролетарська революція у ранніх книгодруках Радянської України (1919—1927) / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 4. — С. 32—36.

Дояр Л. Українські книгодруки 1918 р. як віддзеркалення епохи державного будівництва / Лариса Дояр // Scientific journal "Virtus". — 2020. — № 40. — С. 194—197.

Дояр Л. Проблема голоду в українських книгодруках 1921—1923 рр. (на матеріалах Книжкової палати України) / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2020. — №. 8 — С. 48—52.

Дояр Л. Київ у перший рік столичного статусу в УСРР: спроба багатоаспектного аналізу / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 9. — С. 23—27.

Шульженко К. Сільськогосподарські науки в Україні у ХХІ столітті: пріоритетні напрямки розвитку (за матеріалами архіву Книжкової палати України) / Катерина Шульженко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 10. — С. 41—45.

Рогальова І. Журнальні видання України 1962 року в контексті бібліографічних досліджень: аналітичний огляд / Ірина /Рогальова // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 12. — С. 43—47.

Хайло А. Видання пісенного фольклору 1919—1921 років у спецфонді Книжкової палати України: книгознавчий аспект /Альона Хайло // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 6. — С. 22.

2019

Устіннікова О. Книги видавництва "Русская культура" у фонді Державного архіву друку / Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 11. — С. 36—41.

Устіннікова О. Книжкова графіка В. Єрмілова у фонді Державного архіву друку / Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 12. — С. 29—35.

Хайло А. Видання фольклористичних праць 1917—1918 років у спецфонді Книжкової палати України: книгознавчий аспект / Альона Хайло // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 9. — С. 26—34.

Хайло А. Видання фольклорних текстів 1917—1918 рр. у спецфонді Книжкової палати України: книгознавчий аспект / Альона Хайло // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 6. — С. 37—43; № 7. — С. 33—40

Дояр Л. Програма розбудови української армії на сторінках національної військової періодики 1918 р. (на матеріалах Книжкової палати України) // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 2. — С. 49—52.

Підпалий А. Рідкісні поетичні видання маловідомих авторів 1917—1918 років зі спецфонду Книжкової палати України / Андрій Підпалий, Ольга Устіннікова // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 7. — С. 41—46.

Дояр Л. Будівництво Мавзолею В. І. Леніна у спогадах українського каменяра Семена Шапіро (за матеріалами Книжкової палати України) // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 4. — С. 45—48.

Дояр Л. Історичний наратив українського "Глобусу" // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 5. — С. 33—36.

Дояр Л. Всеукраїнський двотижневик "Глобус" як джерело до вивчення УСРР часів НЕПу // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 6. — С. 32 — 36.

Дояр Л. Встановлюємо нові імена: М. І. Корсунський — фундатор української фортепіанної школи (на матеріалах Книжкової палати України) // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 9. — С. 35—38.

Дояр Л. Знецінення радянського періоду вітчизняної історії як визначальний напрямок гуманітарної політики сучасної України // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 11. — С. 21—26.

Дояр Л. Виробнича періодика України 1917 р.: акцентуація суспільних настроїв щодо революційних подій // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: матеріали Міжнародної наукової конференції, 8—10 жовтня 2019 р.: у 2-х т. / НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України та ін. — Т. 2. — Київ, 2019. — 396 с. — С. 196—200.

Дояр Л. А завтра була війна: гортаючи науковий збірник КДПІ 1941 р. (на матеріалах Книжкової палати України) // Матеріали П'ятих історико-краєзнавчих читань "Криворіжжя: погляд у минуле" / Ред. кол.: к.і.н., доц. Н.А. Печеніна (голова), В. А. Фінічева (укладач). — Кривий Ріг: КДПУ, 2019. — 210 с. — С. 24—29.

Дояр Л. Зустрічаючи столітній ювілей від надання Кривому Рогу статусу міста: маловідомі факти з культурного життя 1920-х рр. // Матеріали П'ятих історико-краєзнавчих читань "Криворіжжя: погляд у минуле" / Ред. кол.: к.і.н., доц. Н. А. Печеніна (голова), В. А. Фінічева (укладач). — Кривий Ріг: КДПУ, 2019. — 210 с. — С. 13—24.

Дояр Л. Книжная палата Украины – кладезь забытых научных констатаций (на примере истории украинского казачества) // Материалы Международной научно-практической конференции "Библиотеки и музеи в современной образовательной и социокультурной среде: сохранение традиций и перспективы развития". Белорусский государственный университет культуры и искусств, 24—26 сентября 2019, г. Минск. – Минск: Изд-во БГУ кул-ры и иск-в, 2019. — С. 139—142.

Дояр Л. Роль казачества в колонизации неосвоенных территорий средневековой Европы // Лістападаускія сустрэчы-13. Материалы Международной научной конференции в Белорусском государственном университете, 14—15 ноября 2019 г., г. Минск. — Вып. 13. — Минск: Изд - во БГУ, 2019. — (електронна версія).

Дояр Л. Що наші діди читали 1917 року // Голос України. — 2019. — № 229 (7235). – 29 листопада. — с. 10.

Дояр Л. Сучасна українська нація: захищаємо чи винищуємо // Вісник Книжкової палати. — 2019. — № 12. — С. 24—28.

Сахневич Ю. Колекція радянської їдишомовної періодики з фондів Державного архіву друку ДНУ "Книжкова палата України імені І. Федорова" // Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: матер. Міжнар. наук. конф., 8—10 жовтня 2019 р.: у 2-х т. / НАН України, Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України та ін. — Т. 2. — Київ, 2019. — 396 с. — С. 222—226.

2018

Васьківська О. Книговидавнича справа в губерніях України у роки визвольних змагань (1917—1920 рр.): тенденції розвитку / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 2. — С. 38—48.

Васьківська О. Видавнича діяльність міністерств великоруських, польських, єврейських справ у 1917––1920 рр. / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 6. — С. 48—52.

Дояр Л. Практика заборони книжок в УСРР (1919—1937 рр.): історіографічний аспект / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 1. — С. 49—52.

Дояр Л. Спецфонд Книжкової палати України (1917—1921 рр.): заборонені книгодруки з історичної галузі / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 7. — С. 49—52.

Дояр Л. Маловідомий історико-український компонент спецфонду Книжкової палати України (1918—1919 рр.) / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 8. — С. 39—43.

Дояр Л. Перші надходження Книжкової палати України (книгодруки 1917 р.) / Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 12. — С. 6—9.

Шульженко С. Газети Української РСР 1955—1960 років у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд / Світлана  Шульженко // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 12. — С. 37—44.

Рогальова І. Журнальні видання 1950—1960 років у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд / Ірина Рогальова // Вісник Книжкової палати. — 2018. — № 12. — С. 44—48. 

2017

Тихоненко О. Друга світова війна в образотворчих виданнях: з фондів Книжкової палати України / Олена Тихоненко // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 1. — С. 42—47; № 2. — С. 44—49.

Васьківська О. Політичні чинники формування тематики книжкових видань у роки визвольних змагань (1917—1920 рр.) / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 2. — С. 32—39.

Васьківська О. Книгорозповсюдження в Україні в роки визвольних змагань (1917—1920 рр.) / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2017. — № 4. — С. 43—51.

2016

Орлик О. Релігійні періодичні (продовжувані) видання ХХ ст. (1917—1990 рр.) у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 9. — С. 41—44.

Шульженко С. Періодичні видання (газети) Української РСР 1950—1954 років видання у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 11. — С. 38—44.

Васьківська О. Історіографія книговидавництва в Україні: становлення та розвиток / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 4. — С. 41—47.

Васьківська О. Книговидавнича діяльність в УСРР у 1926 р.: тенденції та особливості розвитку / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — 2016. — № 2. — С. 38—42.

2015 р.

Шумілова А. Текстові аркушеві видання 1917—1921 рр. як унікальні першоджерела історії України / Анжела Шумілова // Вісник Книжкової палати. — № 1. — С. 32—35 ; № 2. — С. 33—38.

Васьківська О. Управління по справах друку в добу Гетьманату та діяльність книговидавничих осередків у 1918 році / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — №11. — С. 41—46.

2014 р.

Шумілова А. Проблеми збереження фонду газетних видань 1917—1925 років Державного архіву друку / Анжела Шумілова // Вісник Книжкової палати. — № 2. — С. 35—39.

Сахневич Ю. Журнал для дітей "Фрейд" видавництва "Культур-Ліга" (за матеріалами Державного архіву друку Книжкової палати України) / Юлія Сахневич // Вісник Книжкової палати. — № 3. — С. 28—32.

Рогальова І. Аналітичний огляд журналів 1950—1953 рр., що зберігаються у Державному архіві друку Книжкової палати України / Ірина Рогальова // Вісник Книжкової палати. — № 4. — С. 35—39.

2013 р.

Шульженко С. Документальна пам'ять про визволення Києва від гітлерівців у фондах Книжкової палати України / Світлана Шульженко, Олена Тихоненко // Вісник Книжкової палати. — № 12. — С. 31—35.

2012 р.

Шумілова А. Вплив політичної ситуації 1921 року на випуск книжкових видань / Анжела Шумілова, Тетяна Крижанівська // Вісник Книжкової палати. — № 7. — С. 44—47 ; № 8. — С. 48—52.

Тихоненко О. Різноманіття образотворчих видань 1933—1935 років / Олена Тихоненко // Вісник Книжкової палати. — № 10. — С. 34—38 ; № 11. — С. 34—39.

2011 р.

Васьківська О. Книжкова продукція у третьому році відбудування Української держави / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — № 10. — С. 32—37.

Шульженко С. Розроблення фонду державного архіву друку (періодичних видань 1947—1949 рр.) та створення електронних ресурсів ретроспективної бібліографії / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати. — № 10. — С. 42—44.

Галась І. Періодичні та продовжувані видання (журнали), видані на терені України в 1944—1949 рр. / Ірина Галась // Вісник Книжкової палати. — № 12. — С. 34—40.

Орлик О. Тенденції та розвиток сучасної дитячої періодики (2008—2011 рр.) за матеріалами Книжкової палати України / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — № 12. — С. 49—50.

2010 р.

Крижанівська Т. Друковане слово — солдат Перемоги / Тетяна Крижанівська // Вісник Книжкової палати. — № 4. — С. 38—40.

Орлик О. Журнальний фонд Книжкової палати України 1941—1945 років / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — № 6. — С. 37—39.

Васьківська О. Друкована книжкова продукція, видана на терені України у 1917 році / Ольга Васьківська // Вісник Книжкової палати. — № 12. — С. 25—28.

Шульженко С. "Кобзар" Тараса Шевченка у фондах Книжкової палати України / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати. — № 12. — С. 29—30.

2009 р.

Орлик О. Журнальні видання 20—30 років ХХ століття як джерело дослідження видавничої справи в Україні / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — № 6. — С. 37—40.

2008 р.

Устіннікова О. Структурно-тематичні особливості бібліографічних посібників 1923—1925 років / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько // Вісник Книжкової палати. — № 1. — С. 35—41.

Сенченко М. Депозитарна цифрова бібліотека –– як єдина можливість вирішення проблем книгосховищ / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — № 2. — С. 3.

Копитько І. Таємниця, яку всі знали, але про яку боялися говорити / Ірина Копитько // Вісник Книжкової палати. — № 3. — С. 41—42.

Шумілова А. Аркушеві видання періоду визвольних змагань 1917—1919 років у фонді Книжкової палати України / Анжела Шумілова // Вісник Книжкової палати. — № 4. — С. 37—43.

Орлик О. Журнальні видання Держархіву друку Книжкової палати України 1917—1920 рр. як джерело української преси / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — № 5. — С. 34—37.

Копитько І. Голодомор 1932—1933 років в Україні: про що свідчать архівні документи / Ірина Копитько // Вісник Книжкової палати. — № 7. — С. 34—36.

Гуцол Г. Депозитарна цифрова бібліотека — перспективний проект інформатизації Книжкової палати України / Галина Гуцол // Вісник Книжкової палати. — № 9. — С. 25—29.

Копитько І. Відлуння Голодомору 1932—1933 років: наслідки та уроки / Ірина Копитько // Вісник Книжкової палати. — № 10. — С. 38—40.

Шульженко С. Мовна політика в Україні (1917—1940 рр.) / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати. — № 11. — С. 40—42.

Копитько І. Гірка пам'ять / Ірина Копитько // Вісник Книжкової палати. — № 12. — С. 32—34.

2007 р.

Сенченко М. Фондам Книжкової палати України — 90 років / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — № 4. — С. 3—4.

Шульженко С. Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати. — № 10. — С. 28—29.

Копитько І. Свіча нашої пам'яті: голодний мор 1932—1933 рр. / Ірина Копитько // Вісник Книжкової палати. — № 11. — С. 47—48.

2006 р.

Шумілова А. Створення електронної бази даних газетних видань на базі архівного фонду Книжкової палати України / Анжела Шумілова // Вісник Книжкової палати. — № 2. — С. 32—33.

Шульженко С. Документальна пам'ять України: проблеми збереження і використання / Світлана Шульженко // Вісник Книжкової палати. — № 4. — С. 34—36.

Устіннікова О. До історії створення видавничого акційного товариства "Час", 1918 рік : (за матеріалами спецфонду Книжкової палати України) / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько // Вісник Книжкової палати. — № 10. — С. 39—45.

Орлик О. Формування, вивчення та збереження фонду періодичних та продовжуваних видань (крім газет) : (на базі Держархіву друку Книжкової палати України) / Олена Орлик // Вісник Книжкової палати. — № 11. — С. 28—29.

Дослідження з соціальних комунікацій:

Сенченко М. "Глибинні держави" — реальність чи утопія? / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — №. 7 — С. 38 43.

Сенченко М. Ідеологічне підґрунтя організаційної війни / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — №. 1 — С. 16 23.

Сенченко М. Операції базових ефектів / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — №. 3 — С. 30 35.

Сенченко М. Організаційна зброя та її латентний вплив на соціально-комунікаційний простір/ Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати. — 2020. — №. 2 — С. 18 23.

Дояр Л. Алгоритм застосування історії як деструктивного фактора в комунікаційних системах/ Лариса Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2020. — № 5. — С. 40 45.

Онищук М. COVID-19: український вимір (за матеріалами вітчизняних і зарубіжних ЗМІ) /М. Онищук // Вісник Книжкової палати. — 2020. — №. 5 — С. 31 39. 

Останнє оновлення 22.02.2023 року;