Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02094
Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

Видавнича справа

Загальне законодавство України

Друковані засоби масової інформації

Книговидання

Авторське право і суміжні права


Загальне законодавство України

Закони України

1.

Про внесення змін до деяких законів України щодо розширення доступу сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією до творів, виданих у спеціальному форматі

Закон України від 25.12.2015 № 927-VIII

2.

Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва.

Закон України від 13 лютого 2015 року

№ 206-VIII

3.

Про засади державної мовної політики

Закон України від 3.07.2012 № 5029-VI

4.

Про публічні закупівлі

Закон України від 25.12.2015 № 922-VIII

5.

Про захист суспільної моралі

Закон України від 20.11.2003 № 1296-IV

6.

Про обов'язковий примірник документів

Закон України від 09.04.1999 № 595-ХІV

7.

Про видавничу справу

Закон України від 05.06.1997 № 318/97-ВР

8.

Про рекламу

Закон України від 03.07.1996 № 270/96-ВР

9.

Податковий кодекс України (витяг: статті 1, 197)

Кодекс податковий (витяг: статті 1, 197) від 02.12.2010 № 2755-VI

10.

Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг: статті 1, 186)

Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг: статті 1, 186) від 07.12.1984 № 8073-X

Укази Президента України

11.

Про Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Указ Президента України від 07.05.2011 № 559/2011

12.

Питання щодо використання державних символів України

Указ Президента України від 09.02.2001 № 79/2001

Постанови Кабінету Міністрів України

13.

Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2017 № 262

14.

Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 177

15.

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 135

16.

Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Ради Міністрів УРСР у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері Постанова Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 729

17.

Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 № 341

18.

Про затвердження Порядку загальнодержавного топографічного і тематичного картографування

Постанова Кабінету Міністрів України від 4.09.2013 № 661

19.

Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 693

20.

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1180

21.

Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.2002 № 608

22.

Про впровадження штрихового кодування товарів

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.1996 № 574

Розпорядження Кабінету Міністрів України

23.

Про утворення Організаційного комітету та затвердження плану заходів з підготовки та відзначення 100-річчя з дня заснування Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 879

24.

Про схвалення Концепції державної політики щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 2020 року

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 111-р

Рішення інших відомств

25.

Щодо віднесення друкованої,аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції, що містить елементи еротики

Рішення /Рекомендації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 28.02.2013 № 17

26.

Про затвердження Рекомендацій щодо віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції, що містить елементи насильства та жорстокості

Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 28.02.2013 № 16

27.

Щодо затвердження рекомендацій щодо визначення ознак віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих та отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції порнографічного характеру

Рішення / Рекомендація Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 20.04.2010 № 3

Накази Державного комітету телебачення і радіомовлення України

28.

Про затвердження Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 17.10.2017 № 384

29.

Про затвердження Рекомендацій з підготовки рецензії щодо оцінки та характеристики змісту видання Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 21.04.2017 № 69

30.

Про заходи з впровадження Універсальної десяткової класифікації Наказ державного комітету телебачення і радіомовлення україни від 3.04.2017 № 60

31.

Про затвердження Критеріїв оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 03.03.2017 № 47

32.

Про затвердження Положення про експертну раду Державного комітету телебачення і радіомовлення України з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 31.01.2017 № 21

33.

Про зміни позначень стандартів

Наказ державного комітету телебачення і радіомовлення україни від 5.11.2015 № 338

Накази інших відомств

34.

 Про скасування міждержавних стандартів в Україні, які розроблені до 1992 року Наказ Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" від 5.11.2015 № 146

35.

Про затвердження Положення про штрихове кодування товарів

Наказ/Положення Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20.08.2002 № 255

Листи

36.

Щодо необхідності отримання підтверджуючих документів на право користування пільгою по податку на додану вартість

Лист Державної податкової адміністрації України від 18.11.2002

На початок сторінки

 На попередню сторінку


Друковані засоби масової інформації

Закони України

1.

Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації

Закон України від 24.12.2015 № 917-VIII

2.

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів

Закон України від 23.09.1997 № 540/97-ВР

3.

Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації

Закон України від 23.09.1997 № 539/97-ВР

    4.

Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні

Закон України від 16.11.1992 № 2782-ХІІ

Укази Президента України

5.

Про інформаційний бюлетень "Офіційний вісник Президента України"

Указ Президента України від 12.02.2007 № 101/2007

6.

Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні

Указ Президента України від 09.12.2000 № 1323/2000

7.

Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності

Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97

8.

Про державну економічну підтримку вітчизняних друкованих засобів масової інформації

Указ Президента України від 16.04.1997 № 332/97

    9.

Про видання збірників актів законодавства України

Указ Президента України від 22.01.1996 № 73/96

Розпорядження Президента України

10.

Про додаткові заходи щодо вдосконалення порядку проведення передплати друкованих періодичних видань

Розпорядження Президента України від 04.01.2003 № 1/2003-рп

Доручення Президента України

     

Постанови Верховної Ради України

11.

Про затвердження Положення про акредитацію журналістів і технічних працівників засобів масової інформації при Верховній Раді України

Постанова Верховної Ради України від 1 липня 2014 року № 1549-VII

12.

Про Рекомендації парламентських слухань "Про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації"

Постанова Верховної Ради України від 13.05.2010 № 2253-VI

   13.

Про державну підтримку газет, що видаються мовами національних меншин

Постанова Верховної Ради України від 06.02.2003 № 528-IV

Постанови Кабінету Міністрів України

14.

Про затвердження переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, реформування яких здійснюється на першому етапі Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 848

15.

Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків Постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2016 № 776

16.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки друкованих періодичних видань культурологічного напряму,газет мовами національних меншин та гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2012 № 373

17.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 449

18.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат державних підприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних періодичних друкованихвидань

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 275

   19.

Про затвердження Програми розвитку виробництва газетного та друкарського видів паперу в Україні для задоволення потреб друкованих засобів масової інформації

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.2001 № 596

20.

Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1287

Розпорядження Кабінету Міністрів України

21.

Про нормативи мінімального забезпечення сіл, селищ та міст кіосками з продажу друкованих засобів масової інформації (преси)

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 № 1140-р

Рішення інших відомств

     

Накази Державного комітету телебачення і радіомовлення України

22.

Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо від 27 червня 2017 року № 4/9 "Про хід виконання Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 03.07.2017 № 120

23.

Про затвердження Плану заходів, спрямованих на реалізацію статей 2, 5 та 6 Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 07.12.2016 № 224

24.

Про реалізацію рішення колегії Держкомтелерадіо від 23 червня 2016 року № 6/18 "Про хід виконання Закону України "Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації" Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 30.06.2016 № 125

25.

Про затвердження Порядку формування Зведеного переліку об’єктів реформування

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 10.03.2016 № 65

26.

Про затвердження Порядку формування переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 25.01.2016 № 34

27.

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності працівників телебачення, радіомовлення, преси та видавничої справи "Людина і зброя" Наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 3.09.2015 № 214

28.

Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки друкованим засобам масової інформації

Наказ/Порядок Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 13.05.2015 № 98

29.

Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу на краще періодичне видання для дітей та юнацтва

Наказ/Положення Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 16.07.2007 № 279

30.

Про проведення щорічного конкурсу на краще представлення української книги в друкованих та електронних засобах масової інформації

Наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 16.07.2007 № 278

Накази інших відомств

31.

Про заходи щодо надання адміністративних послуг у сфері реєстрації (легалізації, прийняття повідомлення про утворення) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів та друкованих засобів масової інформації

Наказ Міністерства юстиції України від 7.09.2015 № 1661/5

32.

Про затвердження Тарифів на приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за передплатою Наказ Міністерства інфраструктури України від 08.04.2017 № 137

33.

Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1111

34.

Про затвердження Інструкції про порядок допуску журналістів,працівників засобів масової інформації на об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил України

Наказ/Інструкція Міноборони України від 14.06.2012 № 399

35.

Про затвердження Положення про Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційноїдіяльності

Наказ/Положення Міністерства юстиції України від 21.06.2007 № 412/5

36.

Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації в Україні та Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

Наказ/Положення Міністерства юстиції України від 21.02.2006 № 12/5

37.

Про затвердження Правил розповсюдження періодичних друкованих видань

Наказ/Правила Державного Комітету зв'язку України, Міністерства інформації України, Міністерства транспорту України від 10.12.1998 № 169/81/492

Листи

38.

Щодо можливості оприлюднення реклами в друкованих засобах масової інформації російською мовою

Лист Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 22.04.2004 № 2041/34/5-1

39.

Щодо віднесення до складу валових витрат платника податку передплати періодичних видань

Лист Державної податкової адміністрації України від 26.09.2003 № 8109/6/15-1116

На початок сторінки

 На попередню сторінку


Книговидання

Закони України

1.

Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні

Закон України від 06.03.2003 № 601-ІV

Укази Президента України

2.

Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні

Указ Президента України від 19.06.2013 № 336/2013

3.

Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року"

Указ Президента України від 16.12.2009 № 1058/2009

4.

Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної і культурної спадщини

Указ Президента України від 22.04.2009 № 260/2009

5.

Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні

Указ Президента України від 21.03.2006 № 243/2006

Постанови Верховної Ради України

6.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні"

Постанова Верховної Ради України від 19.11.2013 № 695-VII

Постанови Кабінету Міністрів України

7. 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 562

8

Про затвердження Порядку затвердження словників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання таких довідників

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2013 № 298

9. 

Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск друкованої продукції та її розповсюдження

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 850

10.

Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 781

11.

Про затвердження Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюється вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції для укладення договорів оренди приміщень

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 597

12.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 181

13.

Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1539

14.

Про підготовку і випуск серії книг "Реабілітовані історією"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.1992 № 530

Розпорядження Кабінету Міністрів України

15. 

Про утворення Міжвідомчої комісії з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 293-р

Рішення інших відомств

16.

Щодо забезпечення належних умов розповсюдження друкованої (книжкової) продукції сексуального чи еротичного характеру, що містить елементи насильства та жорстокості

Рішення Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 29 квітня 2013 року № 43

Накази Державного комітету телебачення і радіомовлення України

17.

Про затвердження складу та положення про експертну раду Держкомтелерадіо з формування переліку книжкових видань, передбачених до випуску за програмою "Українська книга"

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 13 січня 2015 року № 3

18.

Про затвердження форм звітності № 1-В (книги) (квартальна) "Звіт про випуск книжкової продукції", № 1-В (ЗМІ) (піврічна) "Звіт про випуск продукції друкованих засобів масової інформації" та інструкцій щодо їх заповнення

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 09.01.2014 № 1

19.

Про затвердження Порядку реалізації бюджетної програми "Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

Наказ Державного комітету  телебачення і радіомовлення України від 28.11.2012 № 313

20.

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс " Краща книга України"

Наказ/Положення Державного комітету  телебачення і радіомовлення України від 04.07.2012 № 179

21.

Про затвердження нормативної документації про норми витрат матеріалів та норми часу й виробітку для поліграфічної галузі

Наказ Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 14.06.2011 № 144

22.

Про затвердження форми довідки про випуск та/або розповсюдження не менше 50 відсотків книжкової продукції державною мовою

Наказ Державного комітету телебачення та радіомовлення України від 06.07.2009 № 244

Накази інших відомств

23.

Про поліпшення якості навчальних видань Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.11.2016 № 1332

24.

Деякі питання скасування процедури надання Міністерством освіти і науки грифів навчальній літературі для вищих навчальних закладів

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2014 № 486

25.

Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 № 1060

26.

Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 № 537

27.

"Про затвердження Державних санітарних норм і правил "Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей"

Наказ Міністерства охорони здоров’я від 18 січня 2007 року № 13

28.

Про затвердження Порядку надання державної фінансової підтримки виданням літературно-художнього напрямку

Наказ/Порядок Міністерства культури і туризму України від 12.12.2005 № 1023

Листи

29.

Щодо тлумачення терміну "видання (книга) вітчизняного виробництва

Лист Державної податкової служби України від 01.03.2013 № 1232/А-15-3114

30.

Щодо розмежування понять "видання українського виробництва" та "видання іноземного виробництва"

Лист Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 20.11.2012 № 3812-05/43846-14

31.

Щодо тлумачення терміну "видання (книга) вітчизняного виробництва"

Лист Державного комітету телебачення та радіомовлення від 07.11.2012 № 5860/35/4

На початок сторінки

 На попередню сторінку


Авторське право і суміжні права

Закони України

1.

Цивільний кодекс України (витяг)

Кодекс цивільний від 16.01.2003 № 435-IV

2.

Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право

Закон України від 20.09.2001 № 2733-III

3.

Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)

Закон України від 31 травня 1995 року № 189/95-ВР

4.

Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів

(Паризький Акт від 24 липня 1971 року, змінений 2 жовтня 1979 року) набрала чинності для України 25 жовтня 1995 року

5.

Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав

Закон України від 27 січня 1995 року

№ 34/95-ВР

6.

Про авторське право і суміжні права

Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII

Постанови Кабінету Міністрів України

7. Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 585
8.

Про затвердження національного стандарту № 4 "Оцінка майнових прав інтелектуальної власності"

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 № 1185

9.

Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 72

10.

Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1756

Розпорядження Кабінету Міністрів України

11.

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 632-р

12.

Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1.06.2016 № 402-р

Накази інших відомств

 13.

Про затвердження Положення про авторське право в картографії

Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від 26.08.1997 № 85/41

Листи

14.

Про авторське право та розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Лист Державного департаменту інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України від 04.07.2007 № 16-07/2971

Інше

15.

Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5

 На початок сторінки

 На попередню сторінкуОстаннє оновлення 16.01.2018 року