Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційна та видавнича сфери

Закони України

1. Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюджувачів видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг

22 травня 2024 року № 3731-IX

2.

Про внесення змін до деяких законів України щодо врахування експертної оцінки Ради Європи та її органів стосовно прав національних меншин (спільнот) в окремих сферах»

08.12.2023 року  № 3504

3.

Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» та інших законів України щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіапослуги від 10 березня 2010 року із змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року)

30.05.2023 № 3136-IX

4.

Про медіа

13.12.2022 № 2849-IX

5.

Про авторське право і суміжні права

01.12. 2022  № 2811-IX

6.

Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження

19.06.2022 № 2313-IX

7.

Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України

19.06. 2022 року № 2309-IX

8.

Про забезпечення функціонування української мови як державної

25.04.2019 № 2704-VIII

9.

Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав

15.05.2018 № 2415-VIII

10.

Про публічні закупівлі

25.12.2015 № 922-VIII

11.

Про реформування державних і комунальних друкованих медіа

24.12.2015 № 917-VIII

Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022

12.

Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва.

13 лютого 2015 року № 206-VIII

13.

Податковий кодекс України (витяг: статті 1, 197)

Кодекс податковий (витяг: статті 1, 197) від 02.12.2010 № 2755-VI

14.

Про посилення захисту майна редакцій медіа, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок

20.05.2010 № 2274-VI

15.

Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні

06.03.2003 № 601-ІV

16.

Цивільний кодекс України (витяг)

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (Глава 36)

17.

Про приєднання України до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право

20.09. 2001 №2733-III12

18.

Про обов'язковий примірник документів

09.04.1999 № 595-ХІV

19.

Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста

(назва Закону в редакції Закону № 2849-IX від 13.12.2022)

23.09.1997 №540/97-ВР

20.

Про видавничу справу

05.06.1997 № 318/97-ВР

21.

Про рекламу

03.07.1996 № 270/96-ВР

22.

Про приєднання України до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів (Паризького акта від 24 липня 1971 року, зміненого 2 жовтня 1979 року)

31.05.1995 №189/95-ВР

23.

Про ратифікацію Угоди про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав

27.01.1995 № 34/95-ВР

24.

Про інформацію

02.10.1992 № 2657-ХІІ

25.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Кодекс України про адміністративні правопорушення (витяг: 1866, 1867) від 07.12.1984 № 8073-X

Постанови Верховної Ради України

26.

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні»

19.11.2013 № 695-VII

27.

Про Рекомендації парламентських слухань «Про стан свободи слова у регіональних засобах масової інформації»

13.05.2010 № 2253-VI

28.

Про Рекомендації парламентських слухань «Про функціонування української мови в Україні»

22.05.2003 №886-IV

29.

Про державну підтримку газет, що видаються мовами національних меншин

06.02.2003 528-IV

30.

Про підсумки парламентських слухань «Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні»

16.01.2003 №441-IV

31.

Про підсумки парламентських слухань «Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України»

07.06.2001 №2498-III

32.

Про підсумки парламентських слухань  «Інформаційна політика України: стан і перспективи»

02.06.1999  №705-XIV

33.

Про рекомендації учасників парламентських слухань «Свобода слова в Україні: стан, проблеми, перспективи»

25.04.1997 № 236/97-ВР

Укази Президента України

34.

Про невідкладні заходи щодо зміцнення державного статусу української мови та сприяння створенню єдиного культурного простору України

31.05.2018 № 156/2018

35.

Про деякі заходи щодо державної підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні

19.06.2013 № 336/2013

36.

Про щорічну премію Президента України «Українська книжка року»

16.12.2009 № 1058/2009

37.

Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної і культурної спадщини

22.04.2009 № 260/2009

38.

Про інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента України»

12.02.2007 № 101/2007

39.

Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні

21.03.2006 № 243/2006

40.

Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні

09.12.2000 № 1323/2000

Розпорядження Президента України

41.

Про додаткові заходи щодо вдосконалення порядку проведення передплати друкованих періодичних видань (посилання на Офіційне інтернет-представництво Президента України)

04.01.2003 № 1/2003-рп.

Постанови Кабінету Міністрів України

42.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов»

19.01.2024 № 66

43.

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 19 квітня 2022 р. № 472 і від 17 травня 2022 р. № 616

17.03.2023 р. № 243

(п.8 щодо підтримки книговидавничої справи та популяризації української літератури у світі)

44.

Деякі питання використання коштів, що надходять на рахунки для залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України

19.04. 2022 р. № 472

(п.4-3 Порядку використання рахунків для залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України «UNITED24» щодо підтримки засобів масової інформації)

45.

Про приєднання до Статуту Міжнародного центру реєстрації серіальних видань Міжнародного центру ISSN)

06.03.2019 № 163

46.

Про утворення Ради з питань інтелектуальної власності

07.02.2018 № 90

47.

Положення про Національний репозитарій академічних текстів

19.07.2017 № 541

48.

Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України

05.04.2017 № 262

49.

Про затвердження Порядку вилучення з обігу видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України та розповсюджується на території України без відповідного дозволу

05.04.2017 № 235

50.

Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації

22.03.2017 № 177

51.

Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

10.03. 2017 № 135

52.

Про затвердження Порядку виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або поранення (контузії, травми або каліцтва) журналіста під час виконання ним професійних обов’язків

02.11.2016 № 776

53.

Про затвердження Порядку затвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов’язкових довідкових посібників при використанні української мови та офіційного видання таких довідників

22.04.2013 № 298

54.

Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск друкованої продукції та її розповсюдження

12.09.2012 № 850

55.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

27.04.2011 № 449

56.

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для відшкодування витрат державних підприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням вітчизняних періодичних друкованих видань

17.03.2011 № 275

57.

Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею

27.01.2010 № 55

58.

Про затвердження Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюється вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції для укладення договорів оренди приміщень

17.06.2009 № 597

59.

Про затвердження національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності»

03.10 2007 № 1185

60.

Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу

26.05.2004 № 693

61.

Про підтримку діяльності творчих спілок та книговидавничої справи

02.10.2003 № 1539

62.

Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав

18. 01. 2003 № 72

63.

Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів

10.05.2002 № 608

64.

Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір

27.12. 2001 № 1756

65.

Про затвердження Програми розвитку виробництва газетного та друкарського видів паперу в України для задоволення потреб друкованих засобів масової інформації

28.05.2001 № 596

Розпорядження Кабінету Міністрів України

66.

Про схвалення Стратегії розвитку читання на період до 2032 року «Читання як життєва стратегія» та затвердження операційного плану її реалізації на 2023-2025 роки

03.03.2023 № 190-р

67.

Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року

19.2021 № 474-р

68.

Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні

23.08.2016 № 632-р

69.

Про схвалення Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні

01.06.2016 № 402-р

70.

Про нормативи мінімального забезпечення сіл, селищ та міст кіосками з продажу друкованих засобів масової інформації (преси)

23.09.2009 № 1140-р

71.

Про вимоги щодо функціонування об'єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією

25.06. 2008 № 902-р

Накази Держкомтелерадіо
72. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України

17.01.2019 № 23

Останнє оновлення 03.07.2024 року