Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досвід наукової діяльності

Наукова діяльність Книжкової палати України була передбачена з моменту її заснування 24 січня 1919 р., коли Голова Директорії В. Винниченко затвердив Закон про утворення Головної Книжної Палати в м. Києві "...для реєстрації всієї друкарської продукції на Україні, наукового її систематизування та для обміну книжками з іншими книжними інституціями...".

В усі подальші роки діяльності Книжкова палата України — головна науково-бібліографічна й інформаційна установа України, центр національної бібліографії.

У 1997 р. ці положення було закріплено окремою статтею (ст. 27) Закону України "Про видавничу справу": "Книжкова палата України — державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності". Цією ж статтею визначено головні завдання Книжкової палати України.

Офіційно статус державної наукової установи Книжковій палаті України надано Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 763―р.

Галузь наукової діяльності, фінансування

Книжкова палата України здійснює наукову діяльність у галузі соціальних комунікацій, зокрема видавничої справи, книгознавства, фондознавства, бібліографознавства та бібліографії.

Щороку Книжкова палата України разом з іншими науковими установами видавничої галузі подає пропозиції щодо тематики наукових робіт на наступний рік головному розпоряднику бюджетних коштів — Державному комітету телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо України). Науково-технічна рада з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо України на основі конкурсного відбору визначає теми наукових робіт, які будуть профінансовані. Затверджує тематику наукових робіт Колегія Держкомтелерадіо України.

Фінансування наукових робіт здійснюється за бюджетною програмою 3802020 "Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності".

Співробітництво

Книжкова палата України активно співпрацює з бібліотеками України — Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, Національною історичною бібліотекою України, Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН України, Національною бібліотекою України для дітей, Національною науковою медичною бібліотекою України, Державною науково-технічною бібліотекою України, Науковою бібліотекою ім. Денисенка НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського, Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка тощо, іншими установами країни (Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів (УАВК), Асоціацією "Інформатіо-Консорціум", Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова) у проведенні наукових конференцій та науково-практичних семінарів.

Книжкова палата України виконує функції національних агентств Міжнародної стандартної нумерації книг (ISBN) на підставі Угоди про співробітництво з Міжнародним агентством ISBN (Німеччина, Берлін), підписаної в 1996 році, нотних видань (ISMN) на підставі Контракту про впровадження в Україні системи Міжнародної стандартної нумерації нотних видань, підписаного з Міжнародним агентством ISMN (Німеччина, Берлін) у 1998 році, національного центру реєстрації серіальних видань (ISSN) на підставі Угоди, підписаної з Міжнародним центром ISSN (Франція, Париж) у 2020 році. В межах своєї компетенції Книжкова палата України здійснює: впровадження систем ISBN, ISMN та ISSN на території України, контроль за правильністю їх функціонування; надання ідентифікаторів видавців у системах ISBN та ISMN, відповідних Міжнародних стандартних номерів книг (ISBN) та Міжнародних стандартних номерів нотних видань (ISMN); надання Міжнародних стандартних номерів серіальних видань (ISSN), Сертифікатів ISSN, здійснює актуалізацію записів ISSN; підготовку інструктивно-методичних документів; консультування з означених питань.

З 1997 р. Книжкова палата України співпрацює з Консорціумом Універсальної десяткової класифікації (Нідерланди, Гаага) і згідно з ліцензійною угодою здійснює переклад, науково-термінологічне редагування, видання та впровадження в Україні Універсальної десяткової класифікації українською мовою.

Останнє оновлення 16.09.2022 року