Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

 

Досвід наукової діяльності

Наукова діяльність Книжкової палати України була передбачена з моменту її заснування 24 січня 1919 р., коли Голова Директорії В. Винниченко затвердив Закон про утворення Головної Книжної Палати в м. Києві "...для реєстрації всієї друкарської продукції на Україні, наукового її систематизування та для обміну книжками з іншими книжними інституціями...".

В усі подальші роки діяльності Книжкова палата України — головна науково-бібліографічна й інформаційна установа України, центр національної бібліографії.

У 1997 р. ці положення було закріплено окремою статтею (ст. 27) Закону України "Про видавничу справу": "Книжкова палата України — державна наукова установа у сфері видавничої справи та інформаційної діяльності". Цією ж статтею визначено головні завдання Книжкової палати України.

Офіційно статус державної наукової установи Книжковій палаті України надано Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 763―р.

Галузь наукової діяльності, фінансування

Книжкова палата України здійснює наукову діяльність у галузі соціальних комунікацій, зокрема видавничої справи, книгознавства, фондознавства, бібліографознавства та бібліографії.

Щороку Книжкова палата України разом з іншими науковими установами видавничої галузі подає пропозиції щодо тематики наукових робіт на наступний рік головному розпоряднику бюджетних коштів — Державному комітету телебачення і радіомовлення України (Держкомтелерадіо України). Науково-технічна рада з питань видавничої справи при Держкомтелерадіо України на основі конкурсного відбору визначає теми наукових робіт, які будуть профінансовані. Затверджує тематику наукових робіт Колегія Держкомтелерадіо України.

Фінансування наукових робіт здійснюється за бюджетною програмою 1701020 "Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури".

Співробітництво

Книжкова палата України активно співпрацює з бібліотеками України — Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського, Національною історичною бібліотекою України, Національною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН України, Національною бібліотекою України для дітей, Національною науковою медичною бібліотекою України, Державною науково-технічною бібліотекою України, Науковою бібліотекою ім. Денисенка НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського, Науковою бібліотекою ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка тощо, іншими установами країни (Українською асоціацією видавців та книгорозповсюджувачів (УАВК), Асоціацією "Інформатіо-Консорціум", Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова) у проведенні наукових конференцій та науково-практичних семінарів.

Книжкова палата України здійснює міжнародне співробітництво у галузі національної бібліографії. У 2012 р. підписано Угоди про інформаційне співробітництво з Національною книжковою палатою Білорусі та Російською книжковою палатою. За цими угодами здійснюється міжнародний обмін бібліографічною інформацією.

Книжкова палата України входить до Асоціації книжкових палат країн СНД, директор Книжкової палати України є членом Ради директорів книжкових палат країн СНД. У рамках цієї діяльності з 2013 р. випущено статистичний збірник "Печать стран СНГ", у який увійшли адміністративні дані випуску видавничої продукції семи країн СНД, у тому числі України.

Книжкова палата України виконує функції національних агентств міжнародної стандартної нумерації книг (ISBN) на підставі Угоди про співробітництво з Міжнародним агентством ISBN (Німеччина, Берлін), підписаної 13.01.1996, та нотних видань (ISMN) на підставі Контракту про впровадження в Україні системи Міжнародної стандартної нумерації нотних видань, підписаної з Міжнародним агентством ISMN (Німеччина, Берлін) у 1998 р. У межах своєї компетенції Книжкова палата України здійснює: впровадження систем ISBN та ISMN на території України; контроль за правильністю їх функціонування; надання ідентифікаторів видавців у системах ISBN та ISMN, а також відповідних Міжнародних стандартних номерів книг і Міжнародних стандартних номерів нотних видань; підготовку інструктивно-методичних документів; консультування з означених питань.

З 1997 р. Книжкова палата України співпрацює з Консорціумом Універсальної десяткової класифікації (Нідерланди, Гаага) і згідно з ліцензійною угодою здійснює переклад, науково-термінологічне редагування, видання та впровадження в Україні Універсальної десяткової класифікації українською мовою.

Старший науковий співробітник відділу класифікаційних систем Книжкової палати України М. Й. Ахвердова входить до складу консультативної ради Консорціуму УДК.

Останнє оновлення 20.02.2018 року