Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до
Закону України
"Про медіа" (стаття 37 "Вихідні дані", пункт 4): 

Суб'єкти у сфері друкованих медіа зобов'язані у кожному випуску друкованого медіа повідомляти такі вихідні дані:

1) офіційна або зареєстрована назва друкованого медіа;

2) порядковий номер випуску друкованого медіа і дата його виходу у світ;

3) індекс видання, розповсюджуваного за передплатою;

4) тираж відповідного номера друкованого медіа;

5) поштова адреса, телефон, адреса електронної пошти суб'єкта;

6) ідентифікатор друкованого медіа в Реєстрі (у разі реєстрації такого медіа).

 

Законодавство у сфері стандартизації

Перелік чинних нормативних документів зі стандартизації в галузі видавничої справи

Національні стандарти України

1.

ДСТУ 3003:2006. Технологія поліграфічних процесів. Терміни та визначення понять. — На заміну ДСТУ 3003—95; чинний від 2007— 07—01.

2.

ДСТУ 3008:2015. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. — На заміну ДСТУ 3008—95; чинний від 2017—07—01.

3.

ДСТУ 3017:2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. — На заміну ДСТУ 3017–95; чинний від 2016—07—01.

4.

ДСТУ 3145―95*). Коди та кодування інформації. Штрихове кодування. Загальні вимоги. ― Вперше; чинний від 1996—01—01.

5.

ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). — На заміну ДСТУ 3582—97; чинний від 2014—01—01.

6.

ДСТУ 3772:2013. Оригінали для поліграфічного відтворення. Загальні технічні вимоги. ― На заміну ДСТУ 3772—98; чинний від 2014—07—01.

7.

ДСТУ 3814:2013. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг (ISO 2108:2005, NEQ). ― На заміну ДСТУ 3814—98; чинний від 2014—01—01.

8.

ДСТУ 3934—99. Матеріали й устатковання поліграфічні. Терміни та визначення. — Вперше; чинний від 2001—01—01.

9.

ДСТУ 4419:2005. Інформація і документація. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять. — Вперше; чинний від 2006—01—07.

10.

ДСТУ 4489:2005. Видання книжкові та журнальні. Вимоги до форматів. ― Вперше (зі скасуванням ГОСТ 5773―90); чинний від 2006—10—01.

11.

ДСТУ ISO 3297:2018 (ISO 3297:2017, IDT). Інформація та документація. Міжнародний стандартний серіальний номер (ISSN). — На заміну ДСТУ 4515:2006; чинний від 2019.01.01.

12.

ДСТУ 4826:2007. Інформація та документація. Видання інформаційні. Загальні вимоги. ― Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.23—80); чинний від 2009—01—01.

13.

ДСТУ 4861:2007. Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ). — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.4—86, ГОСТ ЭД 1 7.4—90); чинний від 2009—01—01.

14.

ДСТУ 6095:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.882003, МОD). — Вперше; чинний від 2009–07–01.

15.

ДСТУ 6096:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.90—2007, МОD). — Вперше; чинний від 2009—07—01

16.

ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994), МОD; ISO 832:1994, МОD). — Зі скасуванням ГОСТ 7.11—78; чинний від 2010—04—01.

17.

ДСТУ 7152:2020 (ISO 8:2019, NEQ; ISO 18:1981, NEQ; ISO 215:1986, NEQ). Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. — Зі скасуванням ДСТУ 7152:2010; чинний від 2021—03—01.

18.

ДСТУ 7157:2010. Інформація та документація.  Видання електронні. Основні види та вихідні відомості. — Вперше; чинний від 2010—07—01.

19.

ДСТУ 7342:2013. Інформація та документація. Видавнича анотація. Правила складання та подання у виданнях. — Вперше; чинний від 2014—01—01.

20.

ДСТУ 7343:2013. Інформація та документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація нотних видань (ISO 10957:2009, NEQ). — Вперше; чинний від 2014—01—01.

21.

ДСТУ 7449:2013. Шрифти друкарські (на кириличній та латинській графічних основах). Групи. Місткість. — Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 3489.1—71); чинний від 2014—07—01.

22.

 ДСТУ 8299:2015. Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях. — Вперше; чинний від 2017—07—01.

23.

ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. — Вперше; чинний від 2016—07—01. (Перевидано з поправками).

Про внесення поправок у ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання"

24.

 ДСТУ 8344:2015. Інформація та документація. Видання. Основні елементи. Терміни та визначення понять. — Вперше (зі скасуванням ДСТУ 3018—95); чинний від 2017—07—01.

25.

 ДСТУ 8602:2015. Інформація та документація. Статистичний облік випуску видань. Основні положення. — Вперше; чинний від 2017—07—01.

Національні стандарти України, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ)
методом перевидання

26.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1—2003, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.1—84, ГОСТ 7.16—79, ГОСТ 7.18—79, ГОСТ 7.34—81, ГОСТ 7.40—82; чинний від 2007—07—01.

27.

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Бібліографічний запис.  Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80—2000, ІDT). — Вперше; чинний від 2008—04—01.

28.

ДСТУ ГОСТ 7.84:2008. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Видання. Обкладинки та палітурки. Загальні вимоги та правила оформлення (ГОСТ 7.84—2002, ІDТ). — Вперше; чинний від 2009—01—01.

29.

ДСТУ ГОСТ 7.85:2003. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Міжнародний стандартний номер технічного звіту (ГОСТ 7.85—2003 (ИСО 20444—94), ІDТ). — Вперше; чинний від 2004—07—01.

Галузеві стандарти України

30.

КД 29.06―2001. Оформлення та поліграфічне виконання друкованих засобів масової інформації. ― Вперше; чинний від 2001—04—01.

31.

КД 29.07:2006. Порядок розроблення і реєстрації зразків-еталонів товарів народного вжитку поліграфічного виробництва. — На заміну Тимчасового положення від 01.07.1991; чинний від 2006—08—01.

32.

КД 29.08:2007. Підготовка виробництва до атестації в системі УкрСЕПРО для випуску підручників і навчальних посібників: метод. інструкція. — Вперше; чинний від 2008—03—27.

33.

СОУ 18.1-02477019-01:2015. Картки образотворчі немарковані. Технічні умови. ― Зі скасуванням ТУ 29.01-26―90; чинний від 2004—10—01.

34.

СОУ 18.1-02477019-02:2015. Видання аркушеві. Технічні умови (зі зміною № 1). ― На заміну ОСТ 29.32―77, ТУУ 29.008―95; чинний від 2005—10—01.

35.

СОУ 18.1-02477019-03:2015. Газети. Технічні умови (зі зміною № 1). ― На заміну ГСТУ 29.3―2000; чинний від 2006—01—01.

36.

СОУ 18.1-02477019-04:2015. Альбоми. Технічні умови. ― Зі скасуванням ОСТ 29.12―75; чинний від 2006—09—01.

37.

СОУ 18.1-02477019-05:2015. Відбитки. Денситометричні норми. Методика визначення. — На заміну ОСТ 29.66—90; чинний від 2006—09—01.

38.

СОУ 18.1-02477019-06:2015. Журнали. Технічні умови (зі зміною № 1). ― На заміну ГСТУ 29.1―97; чинний від 2007—02—01.

39.

СОУ 18.1-02477019-07:2015. Поліграфія. Підручники і навчальні посібники для загальноосвітніх навчальних закладів. Загальні технічні вимоги (зі зміною № 1). ― На заміну СОУ 22.2-02477019-07:2007; чинний від 2013—01—03.

40.

СОУ 18.1-02477019-08:2017. Вироби друковані канцелярські паперові чи картонні. Загальні технічні вимоги (зі зміною № 1). — На заміну СОУ 22.2-02477019-08:2007; чинний від 2013—08—01.

41.

СОУ 18.1-02477019-09:2015. Видання. Видавниче оформлення і поліграфічне виконання. Показники якості. — Вперше; чинний від 2007—12—25.

42.

СОУ 18.1-02477019-10:2015. Фарби поліграфічні. Методи випробувань. — На заміну ОСТ 29.123—90; чинний від 2008—06—17.

43.

СОУ 18.1-02477019-11:2014. Видання для дітей. Загальні технічні вимоги. — На заміну СОУ 22.2-02477019-11:2008; чинний від 2014—25—06.

44.

СОУ 18.1-02477019-12:2015. Бланки облікової та звітної документації, Технічні умови. — На заміну ТУУ 29.010—95; чинний від 2008—12—01.

45.

СОУ 18.1-02477019-13:2015. Поліграфія. Контрольні шкали. Типи. — На заміну ОСТ 29.50—79; чинний від 2009—04—29.

46.

СОУ 18.1-02477019-14:2015. Видання книжкові. Технічні умови. ― На заміну ГСТУ 29.5―2001; чинний від 2009—11—01.

47.

СОУ 18.1-02477019-15:2015. Поліграфія. Обкладинки та палітурки. Типи. ― На заміну ГСТУ 29.4―2001; чинний від 2010—11—01.

48.

СОУ 18.1-02477019-16:2015. Календарі друковані. Технічні умови. ― На заміну ТУУ 29.005―95; чинний від 2010—11—01.

49.

СОУ 22.2-02477019-17:2011. Організаційно-розпорядча документація загально­освітнього навчального закладу. Технічні умови. — Вперше; чинний від 2011—05—10.

50.

ДСанПіН 5.5.6-138—2007. Державні санітарні норми і правила. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей. — На заміну ДСанПіН 5.5.6.084—2002; чинний від 2007—02—09.

_______________________________________________________

*) Крім зазначеного нормативного документа, використовують такі стандарти: ДСТУ 3144—95, ДСТУ 3146—95, ДСТУ 3147—95, ДСТУ 3148—95, ДСТУ 3359—96, КНД 50—051—95.

Примітка. З питань придбання ДСТУ, ДСТУ ГОСТ, ГОСТ звертатися до національного органу стандартизації — Державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ")", оскільки, згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 1163-р, ДП "УкрНДНЦ" визначено, як державне підприємство, що виконує функції національного органу стандартизації.
СОУ, КД можна придбати в Українському науково-дослідному інституті поліграфічної промисловості імені Т. Г. Шевченка
(УНДІПП ім. Т.
Г. Шевченка) за адресою: вул. Володимира Великого, 4, м. Львів, 79026, тел. (8-032) 242-15-21.

ДСанПіН можна придбати, звернувшись до Міністерства охорони здоров'я України за адресою: вул. Грушевського, 7, м. Київ, 01601,
тел. (44) 254-08-75.

На початок сторінки

Останнє оновлення 14.03.2024 року