Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Універсальна десяткова класифікація в Україні та світі

Визначення індексів УДК, авторського знака для документів

Загальні відомості

Відповідно до Державного стандарту України (ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості") вихідні відомості кожного видання повинні містити шифр зберігання видання. Шифр зберігання складається з класифікаційних індексів Універсальної десяткової класифікації (УДК)  та авторського знака. Один і той самий шифр зберігання проставляється на весь тираж одного видання. Шифр зберігання розміщується у верхньому лівому куті звороту титульного аркуша видання у такій послідовності:

Авторський знак подають під першою цифрою індексу УДК.

Складові шифру визначаються за відповідними таблицями:

 • індекс УДК визначають за україномовними виданнями таблиць УДК, підготовку і випуск яких здійснює Книжкова палата України;

 • авторський знак визначають за виданням "Авторські таблиці (двозначні)" Хавкіної Л. В.

Класифікаційний індекс УДК визначають за темою (змістом) видання. Їхнє основне завдання — максимально точно відобразити зміст видання та забезпечити в подальшому його швидкий та легкий пошук не лише в Україні, а й у світі (але лише за умови, що індекс визначено правильно). Індексування документів за УДК здійснюється в межах спеціально розроблених принципів, положень і правил — на основі методики індексування.

Авторський знак це умовне позначення прізвища автора або першого слова заголовка видання (залежно від відомостей, розміщених на титульному аркуші). Авторський знак складається з однієї літери та двох цифр. Літера — перша з імені автора чи заголовка. Дві цифри визначаються залежно від послідовності декількох перших літер прізвища чи заголовка видання. Авторський знак призначений для полегшення і прискорення розміщення за алфавітом видань на полицях і карток в каталогах бібліотек.

Книжкова палата України надає платну послугу з визначення шифру зберігання видання або класифікаційного індексу УДК для документів.

Залежно від видів документів визначають шифр зберігання видання (класифікаційний індекс УДК і авторський знак) або окремо класифікаційний індекс УДК.

Шифр зберігання видання (класифікаційний індекс УДК і авторський знак) визначають для:

 • неперіодичних книжкових видань

Класифікаційний індекс УДК визначають для:

 • продовжуваних видань

 • статей в наукових періодичних виданнях

 • авторефератів дисертацій

Порядок надання послуги

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Шифр зберігання видання або класифікаційний індекс УДК надаються на завершальному етапі підготовки і оформлення видання (після належного оформлення всіх інших елементів вихідних відомостей видання).

ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ШИФРУ
ЗБЕРІГАННЯ ВИДАННЯ (КЛАСИФІКАЦІЙНОГО
ІНДЕКСУ УДК, АВТОРСЬКОГО ЗНАКА)
для неперіодичних
книжкових видань
(крім авторефератів дисертацій)

НЕОБХІДНО НАДАТИ:

 • контактні дані:

    повне найменування замовника (платника послуги)

    П.І.Б. контактної особи

    тел., факс

    e-mail

 • дані про видання:

    титульний аркуш видання

    зворот титульного аркуша видання (з анотацією)

    зміст (перелік розділів) видання

 вид видання за цільовим призначенням (згідно з ДСТУ 3017:2015. "Інформація та
             документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять.")

 для художньої літератури:

   - мова видання (для перекладених видань — мова оригіналу);

   - країну, де мешкає  автор;

   - роки життя автора (за винятком сучасних авторів);

  для видань іноземними мовами: переклад українською мовою
              титульного аркуша, звороту титульного аркуша (з анотацією), змісту
              (переліку розділів), останньої сторінки видання

  для електронного видання: інформацію щодо способу виготовлення (електронне
              видання, оптичний носій, тощо), формат

 • вказати номер ІПН для формування податкової накладної чи його відсутність (для юридичних осіб)

 • дані про оплату послуги:

    звичайний тариф

    терміновий тариф

    терміновий тариф 24

    в разі наявності передоплати вказати дату останньої оплати, суму, номер і дату рахунка-фактури

ДЛЯ ОТРИМАННЯ

КЛАСИФІКАЦІЙНОГО ІНДЕКСУ УДК

для статей,
авторефератів
дисертацій

НЕОБХІДНО НАДАТИ:

 • контактні дані:

    повне найменування замовника (платника послуги)

    П.І.Б. контактної особи

    тел., факс

    e-mail

 • дані про статтю / автореферат дисертації:

    повну назву статті / автореферату дисертації

    П.І.Б. автора

    короткий зміст статті / автореферату дисертації

    ключові слова

    фах або спеціальність автора

 • дані про оплату послуги:

    звичайний тариф

    терміновий тариф

    терміновий тариф 24

    в разі наявності передоплати вказати дату останньої оплати, суму, номер і дату рахунку-фактури

ДЛЯ ОТРИМАННЯ

КЛАСИФІКАЦІЙНОГО ІНДЕКСУ УДК

для журналів,  
науково-дослідних,
дослідно-конструкторських робіт,

НЕОБХІДНО НАДАТИ:

·      контактні дані:

    повне найменування замовника (платника послуги)

    П.І.Б. контактної особи

    тел., факс

    e-mail

·       дані про журнал / науково-дослідну, дослідно-конструкторську роботу:

•  повну назва журналу / науково-дослідних чи дослідно-конструкторських робіт

     короткий зміст, анотація (тематична спрямованість)

     для журналу:

•  перелік рубрик

•  мова/-и видання;

•  форма видання: друковане чи електронне;

•  вид видання за цільовим призначенням (згідно з ДСТУ 3017:2015. "Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять").

 • вказати номер ІПН для формування податкової накладної чи його відсутність (для юридичних осіб)

·       дані про оплату послуги:

    звичайний тариф

    терміновий тариф

    терміновий тариф 24

ВАРТІСТЬ ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГИ ДЛЯ ОДНОГО ВИДАННЯ:

звичайний тариф:

52,80 грн (в т. ч. ПДВ 8,80 грн)

шифр зберігання видання / класифікаційний індекс УДК надається в порядку загальної черги замовлень через 10 робочих днів (при наявності передоплати через 5 робочих днів). Термін виконання замовлення може бути подовжено до 15 робочих днів, залежно від кількості замовлень, складності тем видання та повноти наданої інформації.

терміновий тариф:

105,60 грн (в т.ч. ПДВ 17,60 грн)

шифр зберігання видання / класифікаційний індекс УДК надається через 3 робочі дні. Термін виконання замовлення може бути подовжено до 4 робочих днів залежно від кількості замовлень, складності тем видання і повноти наданої інформації.

тариф терміновий 24:

211,20 грн (в т.ч. ПДВ 35,20 грн)

шифр зберігання видання / класифікаційний індекс УДК надається протягом 24 годин. Термін виконання замовлення може бути подовжено до 28 годин залежно від кількості замовлень, складності тем видання і повноти наданої інформації.

УМОВИ ОПЛАТИ:

 • послуга надається після оплати

 • здійснення оплати відбувається на підставі наданого Книжковою палатою України рахунку-фактури відповідно до запиту

 • можливе внесення замовником передоплати, якщо він планує звертатись за послугою в подальшому

СПОСОБИ ПОДАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

І ОТРИМАННЯ ІНДЕКСІВ:

 • e-mail (у темі листа обов'язково зазначати: "УДК, найменування замовника". Замовлення розглядатиметься лише за наявності цієї інформації)

 • поштою

КОНТАКТИ:

Відділ класифікаційних систем (працює дистанційно)

Кабінет № 209

Просп. Л. Каденюка, 27, м. Київ, Україна, 02094
Тел.:    380 (44) 35-313-35
E-mail: udc2920054@ukr.net

Останнє оновлення 23.06.2023 року