Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рішення
для понять з відсутніми в УДК прямими індексами


А   Б   В   Г   Д   Е   Є   З   І   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   Ф   Я

Проблемні випадки


А

Автотранспортне право    34:656.13

Аграрний менеджмент    005:338.43

Адміністративне процесуальне право    342.9.03

Адміністративно-деліктне право    342.9.03

Акціонерне право    347.72.03

Антикризовий менеджмент    005.334; 005.931.11

Б

Бізнес-менеджмент    005.511

Біржове право    347.731.1

Благодійники    364-4-787.26

Благодійні організації    364-3-787.26

Бюджетне право    347.73:336.14

Бюджетний менеджмент    005:336.14

В

Валютне право    347.734:336.743

Венчурний інноваційний менеджмент    005.342

Взаємозамінність у машинобудуванні    621-182.8

Виробничий менеджмент    005.93; галузь:005.93

Г

Гендер    316.346.2

Гендерна політика    316.346.2

Гіпоксія загалом (патологія)

Гіпоксія міокарду (патологія)

Гіпоксія нирок (патологія)

Гіпоксія печінки (патологія)

Гіпоксія плоду (патологія)

Гіпоксія центральної нервової системи (патологія)

Господарське договірне право    346.3

Господарське процесуальне право    346.9

Гуманітарне право    341.231.14

Д

Держава та право    340.12; 340.15

Державна соціальна політика    364-027.542 або 364(4/9)

Е

Екологічне право    349.6

Екологічний менеджмент    005:502/504; 502.13:005

Економічне право    34:33

Енергетичний менеджмент    005:620.9

Є

Європейське право    341(4)

 З

Залізничне право    34:656.2

Заставне право (зобов'язальне право)    347.466

Заставне право (майнове право)    347.27

Земельне право    349.4

І

Інвестиційне право (господарські питання)    346.543

Інвестиційне право (комерційні питання)    347.73

Інвестиційний менеджмент    005:330.322

Інвестиційний менеджмент (щодо підприємства)    658.152

Індекс людського розвитку (соціальна допомога)    364.2-781.3

Інноваційний менеджмент    005.591.6; 005:330.341.1

Інноваційний менеджмент (щодо підприємства)    658.15:330.341.1

Інноваційний освітній (педагогічний) менеджмент    37.07:[005:001.895]

Інституційна економіка    330.1

Інституційна економіка як економічна доктрина    330.837

Інформаційне право    34:004 або 34:тема документа

Інформаційне право    34:004

Інформаційне право    34:002.1

Інформаційне право (щодо ЗМІ)    347.83:[070+654.19]

Інформаційний менеджмент    005:004

К

Кадровий менеджмент    005.95/.96

Кластери організацій (економіка)    334.758

Конкурентне право (комерційна діяльність)    347.71:339.137.2

Конкурентне право (щодо міжнародної торгівлі)    346.545/.546:339.5

Конкурентне право (як галузь адмін. права)    342.95:339.137.2;

Конкурентоспроможність (підприємства)    658:005.332.4

Корпоративне право    346:334.7; 347.721

Корпоративне право ЄС    341.171:061.1ЄС

Корпоративний менеджмент    005.941

Кредитний менеджмент    005:336.77

Кризовий менеджмент    005.334

Кроскультурний менеджмент    005:174; 174:005

К

Логістичний менеджмент    005.932

М

Маґдебурзьке право   34:352

Маркетинговий менеджмент    005:339.138

Математична фізика    53:51+517.958

Медичне право    34:61

Медичне право (адміністративні питання)    342.951:61

Медіа-менеджмент у ЗМІ    070:005

Менеджмент у фармації    615.1:005

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності    339.97

Менеджмент науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт    005.8

Менеджмент організацій    005.7; 658.1:005

Менеджмент персоналу (загальні питання)    005.95

Менеджмент персоналу (економіка праці)    331.108.2

Менеджмент туризму    338.486.1

Менеджмент у телекомунікаціях    654.1:005

Менеджмент якості    658.56:005

Менеджмент якості та сертифікації    006.015.5+006.063]:005; 006.83.032;

Митне право    342.9:339.543 або 342.951:339.543

Міграційне право    342.721-054.7

Міжнародне гуманітарне право (у мирний час)    341.23

Міжнародне гуманітарне право (під час війни)    341.3

Міжнародне економічне право    341:33

Міжнародне економічне право (економічна допомога)    341.232.3

Міжнародне комерційне право    341.96:347.7

Міжнародне митне право    341:339.543

Міжнародне спадкове право    341.96:347.65

Міжнародне торговельне право    341:339.5

Міжнародний тероризм    323.28-027.543; 323.28(100); 327.88

Муніципальне право    342.553

Муніципальний менеджмент    005:352; 352.07

Мусульманське право    28-74-428.3 або 348:28

К

Нанотехнологія    620.3

(Тут класифікувати тільки документи про нанотехнологію загалом. Спеціальні технології необхідно класифікувати з відповідною галуззю, використовуючи загальний визначник властивостей -022.532, наприклад: Наноелектроніка 621.38-022.532)

Неперервне дистанційне навчання    37.018.43-022.332

К

Операційний менеджмент    658.5:005

Операційний менеджмент (банківських операцій)    336.717:005.31

К

Патентне право    347.771

Педагогічний менеджмент    37.07:005

Підприємницьке право (господарські питання)    346.26

Підприємницьке право (комерційні питання)    347.7

Податкове право    347.73:336.22

Податковий менеджмент    005:336.22

Політична ідеологія    316.75:32; 32.019.5 (пропаганда); 141:32

Політична культура    008:32; 316.72:32 або 32:008; 32:316.72

Політична поведінка    316.454.3:32; 316.62:32 або 32:316.454.3; 32:316.62

Політична свідомість    316.64:32 або 32:316.64

Політичне лідерство         316.46:32 або 32:316.46

Політичний маркетинг    005.5:32 або 32:005.5

Політичний менеджмент    005:32 або 32:005

Політичний менеджмент (політологія)    32-027.21

Політичний міф    32.019.5-021.171

Політологія    32-027.21 або 32:001.891.3

Поліцейське право    342.9:351.74

Право довірчої власності на житло    347.133.8:347.254

Право комунальної власності    347.218.1

Право на освіту (права громадян)    342.733

Право на освіту (політика в галузі освіти)    37.014.12

Право Ради Європи    341.176(4)

Правова медицина    61:34

Правові питання рейдерства    334.758.2:343.37 або 334.758.2:343.74

Природоресурсне право    349.6

Проектний менеджмент    005.8

Публічна інформація (держ. адм. упр.)    352/354.073.533

К

Регіональний менеджмент    005:353

Рейдерство    334.758.2

Рекламний менеджмент    005:659.1

Римське право    34(37)

К

Самоорганізовувані системи в автоматиці    681.513.8

Синергетичні процеси у техніці    62-505

Соціальне право    349.3

Соціологія освіти    316.74:37; 37:316; 37.014.53

Соціологія релігії    2-43; 316.74:2

Споживче право    347:366.5; 366.542

Стовбурові клітини (анатомія)    611.018.1"712.4"

Стовбурові клітини (патологія)    616-018.1"712.4"

Стратегічний менеджмент    005.21; 005.21:галузь або галузь:005.21

Страхове право    349.3:364.3

Судове право    347.9

Т

Театральний менеджмент    792.2:005

Технічна естетика    62:7.05

Технічна естетика, оброблення матеріалів    745/749

Технічна естетика, орг. питання    658.512.2

Технічна естетика (пром. дизайн)    7.05

Технічна естетика, теорія    7.012

Торговельний менеджмент    005:339

Транснаціональне торговельне право    341.9:339.5

Транспортне право    34:656; 346.7:656

Транспортний менеджмент    005:656;656.071

К

Фармацевтичне право    342.951:615

Фінансовий менеджмент    005.915

Фінансовий менеджмент (щодо підприємства)    658.15

К

Якість життя (соц. допомога)    364.2-781.3

Проблемні випадки

під час визначення теми документів

Далі подано деякі поняття, значення яких у різних класах (розділах) УДК необхідно враховувати для обрання правильних і точних індексів

h Житлове право (як галузь права)    349.444

 Право на житло (як одне з майнових прав особи)    347.254

h Інформація (як загальне уявлення про науку)    001.102

 Інформація (як засіб соціології зв’язку)    316.774

 Інформація, втілення    002.1

h Кластеризація (комп’ютерна наука)    004.275

 Кластеризація образів (комп’ютерна наука)    004.93'14

h Політичні відносини    32.019.5 (як основний індекс і спеціальний визначник)

 Політичні відносини    322; 323.2; 323.38; 327

 Політичні відносини (взаємодія соціальних груп, особистостей тощо)    316.47:32

h Рівень життя (економіка)    330.59

 Рівень життя (комунально-побутове господарство)    64.011.22

 Рівень життя (соціальна допомога)    364.3-262.2

h Російська Федерація (європейська та азіатська частини)    (470+571)

 Російська Федерація загалом (у відносинах з іншими державами)    (470)

 

На початок сторінки

На попередню сторінку

 

Останнє оновлення 19.11.2014 року