Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

Методичні рішення
для понять з відсутніми в УДК прямими індексами


А   Б   В   Г   Д   Е   Є   З   І   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   Ф   Я

Проблемні випадки


А

Автотранспортне право    34:656.13

Аграрний менеджмент    005:338.43

Адміністративне процесуальне право    342.9.03

Адміністративно-деліктне право    342.9.03

Акціонерне право    347.72.03

Антикризовий менеджмент    005.334; 005.931.11

Б

Бізнес-менеджмент    005.511

Біржове право    347.731.1

Благодійники    364-4-787.26

Благодійні організації    364-3-787.26

Бюджетне право    347.73:336.14

Бюджетний менеджмент    005:336.14

В

Валютне право    347.734:336.743

Венчурний інноваційний менеджмент    005.342

Взаємозамінність у машинобудуванні    621-182.8

Виробничий менеджмент    005.93; галузь:005.93

Г

Гендер    316.346.2

Гендерна політика    316.346.2

Гіпоксія загалом (патологія)    616-008.64:612.22

Гіпоксія міокарду (патологія)    616.12-018.6-008.64:612.22

Гіпоксія нирок (патологія)    616.61-018-008.64:612.22

Гіпоксія печінки (патологія)    616.36-018-008.64:612.22

Гіпоксія плоду (патологія)    618.43-008.64:612.22

Гіпоксія центральної нервової системи (патологія)    616.831-008.64:612.22

Господарське договірне право    346.3

Господарське процесуальне право    346.9

Гуманітарне право    341.231.14

Д

Держава та право    340.12; 340.15

Державна соціальна політика    364-027.542 або 364(4/9)

Е

Екологічне право    349.6

Екологічний менеджмент    005:502/504; 502.13:005

Економічне право    34:33

Енергетичний менеджмент    005:620.9

Є

Європейське право    341(4)

 З

Залізничне право    34:656.2

Заставне право (зобов'язальне право)    347.466

Заставне право (майнове право)    347.27

Земельне право    349.4

І

Інвестиційне право (господарські питання)    346.543

Інвестиційне право (комерційні питання)    347.73

Інвестиційний менеджмент    005:330.322

Інвестиційний менеджмент (щодо підприємства)    658.152

Індекс людського розвитку (соціальна допомога)    364.2-781.3

Інноваційний менеджмент    005.591.6; 005:330.341.1

Інноваційний менеджмент (щодо підприємства)    658.15:330.341.1

Інноваційний освітній (педагогічний) менеджмент    37.07:[005:001.895]

Інституційна економіка    330.1

Інституційна економіка як економічна доктрина    330.837

Інформаційне право    34:004 або 34:тема документа

Інформаційне право    34:004

Інформаційне право    34:002.1

Інформаційне право (щодо ЗМІ)    347.83:[070+654.19]

Інформаційний менеджмент    005:004

К

Кадровий менеджмент    005.95/.96

Кластери організацій (економіка)    334.758

Конкурентне право (комерційна діяльність)    347.71:339.137.2

Конкурентне право (щодо міжнародної торгівлі)    346.545/.546:339.5

Конкурентне право (як галузь адмін. права)    342.95:339.137.2;

Конкурентоспроможність (підприємства)    658:005.332.4

Корпоративне право    346:334.7; 347.721

Корпоративне право ЄС    341.171:061.1ЄС

Корпоративний менеджмент    005.941

Кредитний менеджмент    005:336.77

Кризовий менеджмент    005.334

Кроскультурний менеджмент    005:174; 174:005

К

Логістичний менеджмент    005.932

М

Маґдебурзьке право   34:352

Маркетинговий менеджмент    005:339.138

Математична фізика    53:51+517.958

Медичне право    34:61

Медичне право (адміністративні питання)    342.951:61

Медіа-менеджмент у ЗМІ    070:005

Менеджмент у фармації    615.1:005

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності    339.97

Менеджмент науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт    005.8

Менеджмент організацій    005.7; 658.1:005

Менеджмент персоналу (загальні питання)    005.95

Менеджмент персоналу (економіка праці)    331.108.2

Менеджмент туризму    338.486.1

Менеджмент у телекомунікаціях    654.1:005

Менеджмент якості    658.56:005

Менеджмент якості та сертифікації    006.015.5+006.063]:005; 006.83.032;

Митне право    342.9:339.543 або 342.951:339.543

Міграційне право    342.721-054.7

Міжнародне гуманітарне право (у мирний час)    341.23

Міжнародне гуманітарне право (під час війни)    341.3

Міжнародне економічне право    341:33

Міжнародне економічне право (економічна допомога)    341.232.3

Міжнародне комерційне право    341.96:347.7

Міжнародне митне право    341:339.543

Міжнародне спадкове право    341.96:347.65

Міжнародне торговельне право    341:339.5

Міжнародний тероризм    323.28-027.543; 323.28(100); 327.88

Муніципальне право    342.553

Муніципальний менеджмент    005:352; 352.07

Мусульманське право    28-74-428.3 або 348:28

К

Нанотехнологія    620.3

(Тут класифікувати тільки документи про нанотехнологію загалом. Спеціальні технології необхідно класифікувати з відповідною галуззю, використовуючи загальний визначник властивостей -022.532, наприклад: Наноелектроніка 621.38-022.532)

Неперервне дистанційне навчання    37.018.43-022.332

К

Операційний менеджмент    658.5:005

Операційний менеджмент (банківських операцій)    336.717:005.31

К

Патентне право    347.771

Педагогічний менеджмент    37.07:005

Підприємницьке право (господарські питання)    346.26

Підприємницьке право (комерційні питання)    347.7

Податкове право    347.73:336.22

Податковий менеджмент    005:336.22

Політична ідеологія    316.75:32; 32.019.5 (пропаганда); 141:32

Політична культура    008:32; 316.72:32 або 32:008; 32:316.72

Політична поведінка    316.454.3:32; 316.62:32 або 32:316.454.3; 32:316.62

Політична свідомість    316.64:32 або 32:316.64

Політичне лідерство         316.46:32 або 32:316.46

Політичний маркетинг    005.5:32 або 32:005.5

Політичний менеджмент    005:32 або 32:005

Політичний менеджмент (політологія)    32-027.21

Політичний міф    32.019.5-021.171

Політологія    32-027.21 або 32:001.891.3

Поліцейське право    342.9:351.74

Право довірчої власності на житло    347.133.8:347.254

Право комунальної власності    347.218.1

Право на освіту (права громадян)    342.733

Право на освіту (політика в галузі освіти)    37.014.12

Право Ради Європи    341.176(4)

Правова медицина    61:34

Правові питання рейдерства    334.758.2:343.37 або 334.758.2:343.74

Природоресурсне право    349.6

Проектний менеджмент    005.8

Публічна інформація (держ. адм. упр.)    352/354.073.533

К

Регіональний менеджмент    005:353

Рейдерство    334.758.2

Рекламний менеджмент    005:659.1

Римське право    34(37)

К

Самоорганізовувані системи в автоматиці    681.513.8

Синергетичні процеси у техніці    62-505

Соціальне право    349.3

Соціологія освіти    316.74:37; 37:316; 37.014.53

Соціологія релігії    2-43; 316.74:2

Споживче право    347:366.5; 366.542

Стовбурові клітини (анатомія)    611.018.1"712.4"

Стовбурові клітини (патологія)    616-018.1"712.4"

Стратегічний менеджмент    005.21; 005.21:галузь або галузь:005.21

Страхове право    349.3:364.3

Судове право    347.9

Т

Театральний менеджмент    792.2:005

Технічна естетика    62:7.05

Технічна естетика, оброблення матеріалів    745/749

Технічна естетика, орг. питання    658.512.2

Технічна естетика (пром. дизайн)    7.05

Технічна естетика, теорія    7.012

Торговельний менеджмент    005:339

Транснаціональне торговельне право    341.9:339.5

Транспортне право    34:656; 346.7:656

Транспортний менеджмент    005:656;656.071

К

Фармацевтичне право    342.951:615

Фінансовий менеджмент    005.915

Фінансовий менеджмент (щодо підприємства)    658.15

К

Якість життя (соц. допомога)    364.2-781.3

Проблемні випадки

під час визначення теми документів

Далі подано деякі поняття, значення яких у різних класах (розділах) УДК необхідно враховувати для обрання правильних і точних індексів

h Житлове право (як галузь права)    349.444

 Право на житло (як одне з майнових прав особи)    347.254

h Інформація (як загальне уявлення про науку)    001.102

 Інформація (як засіб соціології зв’язку)    316.774

 Інформація, втілення    002.1

h Кластеризація (комп’ютерна наука)    004.275

 Кластеризація образів (комп’ютерна наука)    004.93'14

h Політичні відносини    32.019.5 (як основний індекс і спеціальний визначник)

 Політичні відносини    322; 323.2; 323.38; 327

 Політичні відносини (взаємодія соціальних груп, особистостей тощо)    316.47:32

h Рівень життя (економіка)    330.59

 Рівень життя (комунально-побутове господарство)    64.011.22

 Рівень життя (соціальна допомога)    364.3-262.2

h Російська Федерація (європейська та азіатська частини)    (470+571)

 Російська Федерація загалом (у відносинах з іншими державами)    (470)

 

На початок сторінки

На попередню сторінку

 

Останнє оновлення 19.11.2014 року