Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення засідань Вченої ради Книжкової палати України щодо УДК

  про порядок проставляння абревіатури УДК, ББК, авторського знака в іншомовних
     неперіодичних виданнях

  про проблеми індексування документів (шкільних підручників, персоналій та колективних
     біографій, авторефератів дисертацій) за УДК

  щодо визначення індексів УДК для лінгвістичних словників та розмовників


Рішення засідання Вченої ради
Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова"

від "20"лютого 2014 р.
Витяг із протоколу № 2

Заслухавши і обговоривши пропозиції співробітників відділу класифікаційних систем Муравйової В. М. (завідувач відділу), Ахвердової М. Й. (старший науковий співробітник), Калініної Т. Е. (старший науковий співробітник), Солодовнік В. С. (науковий співробітник) та співробітників відділу наукового опрацювання документів і організацій каталогів Кириленко І. А. (старший науковий співробітник) та Ткач Е. Г. (старший науковий співробітник) щодо порядку проставляння індексів УДК в енциклопедичних та довідкових виданнях, Вчена рада ухвалила:
1. В енциклопедичних та довідкових виданнях проставляти індекси УДК, призначених для вивчення на належному науковому рівні літератури в Україні за допомогою  спеціального визначника для позначення форми документу (0.064) "з викладом на високому рівні, підвищеного типу" одним із варіантів:

 Галузева енциклопедія, наукове видання. Наприклад:
Юридична енциклопедія
УДК 34(031.064), де (031) — енциклопедії, а (0.064) — з викладом на високому рівні, підвищеного типу.
Галузевий довідник, наукове видання. Наприклад:
Довідник інженера з експлуатації будівель
УДК  69.059(035.064-057.21), де (035) — довідники, а (0.064) — з викладом на високому рівні, підвищеного типу

 Універсальна енциклопедія, наукове видання. Наприклад:
Велика сучасна енциклопедія
УДК 030(031.064)
Універсальний довідник, наукове видання. Наприклад:
Чи знаєте ви, що... : [довідк. вид.]
УДК 030(035.064)

2. В енциклопедичних та довідкових науково-популярних виданнях проставляти індекси УДК за допомогою спеціального визначника для позначення форми документу (0.062) "з елементарним, популярним викладом" одним із варіантів:

 Галузева енциклопедія, науково-популярне видання. Наприклад:
Популярна енциклопедія тваринництва
УДК 636(031.062), де (031) — енциклопедії, а (0.062) — з елементарним, популярним викладом.
Галузевий довідник, науково-популярне видання. Наприклад:
Довідник з культури мови
УДК 811.161.2(035.062), де (035) — довідники, а (0.062) — з елементарним, популярним викладом.

 Універсальна енциклопедія, науково-популярне видання.. Наприклад:
Енциклопедія Чомучки
УДК 030(031.062-057.87)
Універсальний довідник, науково-популярне видання. Наприклад:
Сучасний довідник школяра
УДК 030(035.062-057.874)

 

Вчений секретар
            Васьківська О. Л.


Рішення засідання Вченої ради Книжкової палати України
про порядок проставляння абревіатури УДК, ББК, авторського знака в іншомовних
неперіодичних виданнях

Протокол № 1
від 03.01.2013 р.

 1. В іншомовних неперіодичних виданнях, призначених для розповсюдження в Україні, наводити абревіатуру УДК, ББК, авторський знак кирилицею (українською мовою, в тому числі в  російськомовних виданнях). Наприклад:

Художнє видання французькою мовою: Raoul de Houdenc. Romanz des eles de la proëce(Рауль де Удан. Роман про крила)
УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)4-44
       У28

Підручник російською мовою: Игнатьева В.О. Анатомия человека
УДК 611(075)
ББК 28.706я7
       І-26 

2. Для іншомовних неперіодичних видань, спеціально призначених для експорту, вихідні відомості потрібно оформлювати згідно з положеннями міжнародних стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO).
       Вихідні відомості в обов'язкових примірниках видань, які підлягають розсиланню відповідно до Закону України "Про обов'язковий примірник документів", потрібно наводити на вклейці (вкладці) згідно з положеннями ДСТУ 4861:2007 "Інформація та документація. Видання. Вихідні відомості", зазначаючи абревіатуру УДК, ББК та авторський знак кирилицею (українською мовою, в тому числі в російськомовних виданнях).


Рішення засідання Вченої ради Книжкової палати України
про проблеми індексування документів (шкільних підручників, персоналій та колективних
біографій, авторефератів дисертацій) за УДК

 Протокол № 8
від 29.07.2010 р.

1. Індексувати шкільні підручники, дотримуючись таких схем:

 галузь(форма документа), наприклад:
   514(072) Методичний посібник з геометрії
   514(073) Навчальна програма з геометрії
   514(075.3) Підручник з геометрії для середньої школи

 розділ 37 використовувати для позначення організаційних питань освіти, наприклад:
   373.3.091.12 Організація педагогічного колективу початкової школи

2. Індексувати персоналії та колективні біографії за такими схемами:

 для індексування персоналій та колективних біографій надавати перевагу схемі галузь(092), наприклад:
   797.2(092) Біографія олімпійської чемпіонки з плавання Яни Клочкової

●  для індексування біографій видатних осіб і в разі неможливості визначити окрему галузь використовувати 929А/Я, наприклад:
   929Шевченко або 929Шев Біографія Тараса Шевченка

 для індексування колективних біографій без конкретно визначеної галузі використовувати 929(визначник місця), наприклад:
   929(477) Видатні діячі України

 3. Автореферати дисертацій індексувати за галуззю науки (темою роботи), а не за спеціалізацією роботи, наприклад:
Тема роботи: Іслам в Україні сьогодні: стан та перспективи розвитку
Спеціалізація: культурологія
Визначений індекс: 28(477), де 28 позначає іслам (клас Релігія)

На попередню сторінку

Останнє оновлення 26.04.2018 року