Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Сучасний стан УДК в Україні

У 1997 році Книжковою палатою України було розроблено проект "Класифікаційна система України", що передбачав створення україномовної класифікації (на той час вітчизняні користувачі застосовували російськомовні видання класифікаційних систем). Керівник проекту — перший заступник директора Книжкової палати Н. О. Петрова.

Після детального вивчення та критичного аналізу переваг і недоліків використовуваних в Україні й світі класифікаційних систем було обрано Універсальну десяткову класифікацію (УДК) з урахуванням її міжнародного статусу та нагромадженого досвіду роботи з нею.

Книжковою палатою було підписано угоду з Консорціумом УДК (власником міжнародного англомовного еталона УДК Master Reference File) і придбано ліцензію на підготовку й випуск таблиць УДК українською мовою. Для реалізації проекту в Книжковій палаті було організовано відділ класифікаційних систем. Завідувачем відділу і відповідальною за випуск УДК призначили Н. О. Петренко. Фінансову підтримку для реалізації проекту надали Міжнародний фонд "Відродження" та Інститут відкритого суспільства (Будапешт, Угорщина).

Незважаючи на колосальний понятійний обсяг матеріалу, проект реалізували у досить короткий термін: упродовж трьох років (1997—2000) було здійснено переклад таблиць, відредаговано текст рубрик УДК, узгоджено термінологію з галузевими фахівцями.

Очікуваним результатом проекту стало перше видання таблиць УДК українською мовою в двох книгах:

·     Книга 1. "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Таблиці" (2000);

·     Книга 2. "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний покажчик" (2001).

Головний редактор видання — директор Книжкової палати України професор М. І. Сенченко.

У межах проекту розробили також електронну версію УДК, яку безоплатно розповсюдили серед бібліотек України.

Актуальний стан українського варіанта УДК підтримувався завдяки внесенню змін та доповнень, розроблених Консорціумом УДК і опублікованих у щорічному виданні "Extensions and Corrections to the UDC", на основі якого українською мовою випущено чотири видання (2003—2006) (три з них випущено на замовлення Держкомтелерадіо України):

·     "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (1998—2000)";

·     "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2001)";

·    "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2002)";

·    "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (1998—1999; 2001—2002)".

Враховуючи значну кількість уведених в УДК змін (після випуску першого видання), та для зручності у користуванні таблицями було вирішено випустити друге україномовне видання УДК у восьми книгах зі змінами та доповненнями за 1997—2006 роки:

·     "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Допоміжні таблиці";

·     "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 0/3 Загальний відділ. Філософія. Психологія. Релігія. Суспільні науки";

·     "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 5 Математика та природничі науки. 60 Біотехнологія. 61 Медичні науки";

·     "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 62 Машинобудування. Техніка в цілому";

·    "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка: основні ділення. 63/65 Сільське, лісове, рибне та мисливське господарство. Комунально-побутове господарство. Організація виробництва, торгівлі, транспорту, зв’язку, поліграфії. Бухгалтерія.  Реклама";

·    "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 66/69 Хімічна технологія. Хімічна промисловість. Різні галузі промисловості та ремесла. Будівельна промисловість";

·    "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Основна таблиця: 7/9 Мистецтво. Ігри. Спорт. Мовознавство. Художня література. Літературознавство. Географія. Історія";

·    "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Алфавітно-предметний покажчик (зведений)".

Друге видання УДК (2008, 2011) було випущено на замовлення Держкомтелерадіо України за програмою "Українська книга". Головний редактор — директор Книжкової палати України, професор М. І. Сенченко; відповідальні за випуск — перший заступник директора Н. О. Петрова та заступник директора з наукової роботи Г. О. Гуцол; укладачі — співробітники відділу класифікаційних систем.

У 2010 році Книжковою палатою України випущено електронне видання УДК українською мовою на компакт-диску у форматі PDF (зі змінами та доповненнями станом на 2006 рік), а також таблицю відповідності скорочених варіантів УДК і ББК (зі змінами та доповненнями до УДК станом на 2008 рік, ББК — на 1997 рік); в 2011 році — короткий тлумачний словник термінів з УДК.

Книжкова палата України тісно співпрацює з представниками Консорціуму, вносить свої зауваження і пропозиції з питань удосконалення міжнародного еталона УДК, бере участь у проектах УДКК, зокрема у підготуванні та подальшому підтриманні в актуальному стані україномовної версії скорочених таблиць УДК (див. рубрику "Скорочені таблиці УДК он-лайн").

У межах Ліцензійної угоди Книжкова палата України продовжує щорічно отримувати від Консорціуму Master Reference File разом з переліком змін і доповнень до УДК, які опрацьовуються відділом класифікаційних систем і вводяться в українську версію УДК, завдяки чому забезпечується її безперервна актуалізація. Так, у 2011 році вийшло друком видання "Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2007—2008)" (на замовлення Держкомтелерадіо України). У 2012 році видано зміни та доповнення (2009). Того ж року випущено два електронні видання УДК, одне з яких містить таблиці УДК (станом на 2006 рік), алфавітно-предметний покажчик і зміни та доповнення до УДК (2007—2008), а друге — окремо зміни та доповнення (2007—2008), а також випущено брошуру, що містить методичні рішення для понять, на які в таблицях УДК відсутні прямі індекси. У 2013 році видано зміни та доповнення (2010), а 2015 року видано зміни та доповнення (2011). Щодо наступних випусків змін та доповнень до УДК, то вони перебувають у процесі опрацювання і підготовки до друку (див. рубрику "Видання УДК").

Подальшу діяльність Книжкової палати України щодо УДК спрямовано на:

·    підтримання україномовної версії УДК в актуальному стані за допомогою введення змін та доповнень до УДК, її удосконалення;

·    наповнення таблиць УДК українською тематикою, яка відображає національні особливості історії, релігії, літератури тощо;

·    підготування та випуск видань УДК;

·    підтримання співпраці з Консорціумом УДК;

·    налагодження контактів з користувачами УДК в Україні;

·    впровадження національного еталона УДК в Україні.

На попередню сторінку

 

Останнє оновлення 17.11.2015 року