Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Термінологія УДК


А   В   Г   Д   Е   З   І   К   М   Н   О   П   Р   С   Т   У


 

Літера алфавіту

Термін

Тлумачення

А

Алфавітне підрозділяння

доповнення індексу УДК термінами, власними назвами або абревіатурами для конкретизації понять

Алфавітно-предметний покажчик (АПП)

алфавітний перелік основних понять, що входять до класів класифікаційної системи, із зазначенням відповідного індексу (коду) класу та аспекту. Основне призначення АПП — визначення місцезнаходження понять у таблицях УДК

В

Визначник

індекс (код) допоміжного класу УДК

Г

Галузеві робочі таблиці УДК

таблиці УДК, що містять відібрані класи еталонних таблиць відповідно до певної галузі, додаткові методичні вказівки, примітки та комбіновані класи, які найчастіше використовуються в межах цієї галузі

Головні класи (головні розділи) УДК

класи верхнього рівня основної класифікаційної таблиці УДК. Головні класи є основними

Д

Десяткова класифікація

ієрархічна класифікація, в якій кожний клас може поділятись на десять підпорядкованих класів (розділів, підрозділів) і яка застосовує індекси, що базуються на десяткових числах для позначення класів кожного рівня

Допоміжний клас УДК

клас Допоміжної таблиці УДК.  Допоміжні класи введено до складу УДК у вигляді таблиць загальних і спеціальних визначників

Допоміжні таблиці УДК

частина таблиць УДК, в яких визначено правила створення комбінованих індексів та спеціальні знаки, що застосовуються в таблицях

Е

Еталонні таблиці УДК

таблиці УДК, що видаються їхнім власником Консорціумом УДК (англійською мовою) та національними уповноваженими органами (іншими мовами) в якості офіційного джерела відомостей про УДК

З

Загальний визначник

визначник, який можна використовувати для створення складних індексів у всіх розділах УДК

Залежний визначник

загальний визначник, який використовують лише в поєднанні з індексами класів Основної таблиці УДК

Запис класу (класифікаційна рубрика)

сукупність елементів класифікаційної таблиці, що відображує один клас класифікації. Запис класу в УДК складається з індексу (коду класу), опису класу, може містити методичні вказівки, примітки, приклади комбінування, посилання

І

Ієрархічна класифікація

інформаційна класифікація, в якій класи пов’язані відношеннями підпорядкування (ієрархічними відношеннями)

Індекс УДК

1) елемент класифікаційної таблиці; код класу, зазначений в таблиці УДК;

2) код класу, що показує належність документа до відповідного класу

К

Клас (розділ, підрозділ)

сукупність понять або предметів, об’єднаних за збігом однієї чи кількох ознак

Класифікаційна система

сукупність класифікаційних таблиць, засобів навігації в них та методів їхнього застосування

Класифікаційна таблиця

наочне представлення класифікації, що включає нотацію класів

Класифікація

упорядкована сукупність понять, розподілених за класами на основі їхніх відношень. Структура класифікації зазвичай подається у вигляді таблиць та схем

Код (індекс)

елемент класифікаційної таблиці; умовне позначення класу засобами нотації, що відображує його місце у класифікаційній системі

Комбінований індекс

класифікаційний індекс, утворений комбінуванням індексів двох або більше простих класів УДК (основних або допоміжних). Комбіновані індекси можуть бути складними або складеними

Комбінований клас

клас, що визначається за допомогою теоретико-множинної комбінації основних і/або допоміжних класів УДК та позначається комбінованим індексом

Комбінування індексів

побудова комбінованих індексів з класифікаційних індексів окремих понять, що складають зміст документа

М

Майстер Референс Файл (МРФ)

(Master Reference File, MRF)

міжнародна еталонна база даних УДК англійською мовою, власником якої є Консорціум УДК (Нідерланди)

Методична вказівка

елемент класифікаційної таблиці; уточнювальне пояснення щодо змісту класу та рекомендація щодо його використання і засобів подальшого підрозділяння

Н

Національні таблиці УДК

еталонні таблиці УДК, які видаються національними мовами уповноваженими органами в якості офіційного джерела відомостей щодо УДК

Незалежний визначник

загальний визначник, який може використовуватись як самостійний індекс УДК

Нотація класів

сукупність символів (цифр, літер, спеціальних знаків) та правил їхнього застосування для позначення класів і відношень класів у класифікаційній системі

О

Опис класу

елемент класифікаційної таблиці; вираження змісту класу природною мовою

Основна таблиця

таблиця УДК, що містить основні класи та сформовані від них комбіновані класи, які у сукупності охоплюють усі галузі знань

Основний індекс УДК

індекс (код) основного класу УДК у класифікаційній таблиці

Основний клас УДК

клас основної таблиці УДК, який подає певну загальновизнану галузь знання. Основними є також всі класи прямого підрозділяння без використання визначників і комбінування індексів

П

Паралельне підрозділяння

(підрозділяння за аналогією)

один із засобів деталізації в УДК, який базується на формальному збігу основи двох і більше розділів

Перенос

знак у записі вилученого класу, що вказує на індекс (код класу), в опис якого перенесено зміст текстової рубрики вилученого класу

Посилання

1) елемент класифікаційної таблиці; вказівка у записі класу щодо змістового зв’язку з іншим класом в іншій частині класифікаційної системи;

2) елемент класифікаційної таблиці; вказівка у записі класу спорідненої тематики або аспекту теми, які мають увійти в зміст не даного, а іншого класу, що знаходиться в іншій частині класифікаційної системи, і коду відповідного класу (аспектне посилання)

Предметна деталізація

не-УДК нотації, що застосовуються в УДК (приєднуються до індексів)

Приклад(и) комбінування

елемент класифікаційної таблиці, що наводить приклад(и) побудови складних і складених класів

Примітка

елемент класифікаційної таблиці; роз'яснення щодо галузі застосування класу

Простий індекс

класифікаційний індекс, що складається з коду одного класу

Р

Рубрика УДК

(класифікаційна рубрика, запис класу)

сукупність елементів класифікаційної таблиці, що відображує один клас класифікації

С

Складений індекс

комбінований індекс, утворений за допомогою з’єднання двох або більше індексів УДК синтаксичними знаками (двокрапкою, плюсом, навскісною рискою)

Складний індекс

комбінований індекс, утворений за допомогою приєднання визначників до індексу (коду класу)

Скорочені таблиці УДК

таблиці, що містять основні класи УДК. Можуть також містити загальні та спеціальні визначники, приклади комбінування, примітки, методичні вказівки, посилання. Від звичайних таблиць відрізняються меншим обсягом (кількістю класів). Скорочені таблиці можна використовувати для організації та пошуку інформації, здійснення наукових досліджень, а також як демонстраційний матеріал для вивчення системи УДК тощо

Спеціальний визначник

визначник, який можна використовувати для формування індексів УДК тільки у межах підрозділів одного класу УДК

Т

Таблиці УДК

система класифікаційних таблиць, які наочно представляють тематичні та аспектні частини УДК з різним ступенем деталізації

У

Універсальна класифікація

інформаційна класифікація, яка охоплює весь універсум знань

На початок сторінки

На попередню сторінку

 

Останнє оновлення 19.11.2014 року