Адреса: просп. Ю. Гагаріна, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефон: 380(44)292-0134
Факс: 380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
URL: http://www.ukrbook.net

З 1 липня 2007 року набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

З метою надання практичної допомоги бібліографувальним установам у впровадженні нового стандарту Книжковою палатою України підготовлено публікації і низку методичних документів щодо особливостей застосування вимог цього стандарту при складанні бібліографічного запису.


Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа

Приклади бібліографічних записів


Методичні матеріали

1. Методичні рекомендації щодо підготовки та редагування бібліографічних посібників у виданнях / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — Вид. 5-те, без змін. — Київ : Кн. палата України, 2013. — 67 с.

2. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій / [уклад. О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — Вид. 3-тє, без змін. — Київ : Кн. палата України, 2013. — 19 с. : табл.

3. Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного запису на книги та брошури в картках для каталогів і картотек / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: Л. В. Вербицька, О. М. Устіннікова]. — Вид. 3-тє, без змін. — Київ : Кн. палата України, 2013. — 47 с. : табл.

4. Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек. / уклад. Г. М. Плиса. — Вид. 4-те, без змін. — Київ : Кн. палата України, 2013. — 52 с.

5. Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань [Текст] / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова ; наук. ред. Н. О. Петрової] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — Вид. 3-тє, без змін. — Київ : Кн. палата України, 2012. — 79 с. : табл.


Останнє оновлення 03.07.2015 року