Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134;
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік чинних правових документів з бібліотечної справи

Методичні рекомендації з впровадження національних стандартів України

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007


Перелік чинних нормативних документів зі стандартизації в галузі бібліотечної справи

Національні стандарти України

1.

ДСТУ 23952000. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна методика (ГОСТ 30671—99) (ISO 5963:1985, ІDТ). — На заміну ДСТУ 239594; чинний від 20010701.

2.

ДСТУ 3579–97. Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексографічними даними на магнітних носіях. — Вперше; чинний від 1998–01–01.

3.

ДСТУ 3582―2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). — На заміну ДСТУ 3582—97; чинний від 2014—01—01.

4.

ДСТУ 40312001. Інформація та документація. Багатомовний тезаурус. Методика розроблення (ISO 5964:1985, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.2490; чинний від 20020101.

5.

ДСТУ 40322001. Інформація та документація. Одномовний тезаурус. Методика розроблення (ISO 2788:1986, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.2580; чинний від 20020101.

6.

ДСТУ 4331:2004. Правила описування архівних документів (ISAD (G): 1999, NEQ). — Вперше; чинний від 20050701.

7.

ДСТУ 5034:2008. Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. — Вперше; чинний від 20090101.

8.

ДСТУ 6095:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (ГОСТ 7.882003, МОD). — Вперше; чинний від 20090701.

9.

ДСТУ 6096:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування (ГОСТ 7.902007, МОD). — Вперше; чинний від 20090701.

10.

ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11—2004 (ИСО 832:1994), МОD; ISO 832:1994, МОD). — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.11—78); чинний від 2010—04—01.

11.

ДСТУ 7448:2013. Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. — Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26-80). — Чинний від 2014—07—01.

Національні стандарти України, через які впроваджено стандарти
Міжнародної організації стандартизації (ISO)

12.

ДСТУ ISO 2789:2016 (ISO 2789:2013, IDT). Інформація та документація. Міжнародна бібліотечна статистика. — Вперше; чинний від 2016—09—01.

13.

ДСТУ ISO 4087-2007. Мікрографія. Мікрофільмування газетних видань на мікрофільми 35 мм для архівних потреб (ISO 4087:2005, IDT). — Вперше; чинний від 2009—07—01.

14.

ДСТУ ISO 5127:2018 (ISO 5127:2017, IDT). Інформація та документація. База та словник термінів. — На заміну ДСТУ ISO 5127:2007; чинний від 2019.01.01

15.

ДСТУ ISO 7154:2010. Інформація та документація. Принципи комплектування бібліографічної картотеки. — Чинний від 2012—01—01.

16.

ДСТУ ISO 84591:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 1. Застосування міжбібліотечного абонемента (ISO 8459—1:1988), ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—01—01.

17.

ДСТУ ISO 8459—2:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 2. Опрацювання замовлень (ISO 84592:1998, ІDТ). — Вперше; чинний від 20070101.

18.

ДСТУ ISO 84593:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 3. Пошук інформації за замовленнями (ISO 8459—3:1998, ІDТ). — Вперше; чинний від 2007—01—01.

19.

ДСТУ ISO 8459—4:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 4. Обіг документів за замовленням (ISO 84594:1998, ІDТ). — Вперше; чинний від 20070701.

20.

ДСТУ ISO 84595:2005. Інформація та документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних для обміну каталогізованими даними та метаданими (ISO 84595:2002, ІDТ). — Вперше; чинний від 20070701.

21.

ДСТУ ISO 10161-1:2010. Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 1. Специфікація протоколу. — чинний від 2012—07—01.

22.

ДСТУ ISO 10161-2:2010. Інформація та документація. Взаємозв'язок відкритих систем. Специфікація прикладного протоколу для міжбібліотечного абонемента. Частина 2. Проформа свідчення про відповідність протокольної реалізації (PICS). — Чинний від 2012—01—01.

23.

ДСТУ ISO 11620:2016 (ISO 11620:2014, IDT). Інформація та документація. Показники функціонування бібліотек. — Чинний від 2016—09—01.

24.

ДСТУ ISO 16439:2016 (ISO 16439:2014, IDT). Інформація та документація. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек. — Вперше; чинний від 2016—09—01.

Національні стандарти України, через які впроваджено міждержавні стандарти (ГОСТ)
методом перевидання

25.

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1—2003, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.184, ГОСТ 7.16—79, ГОСТ 7.18—79, ГОСТ 7.3481, ГОСТ 7.4082; чинний від 20070701.

26.

ДСТУ ГОСТ 7.28:2004. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Розширений набір символів латинської абетки для обміну інформацією (ГОСТ 7.28—2002, ИСО 5426:83, ИСО 5426—2—96, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.28—80; чинний від 2004—07—01.

27.

ДСТУ ГОСТ 7.50:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Консервація документів. Загальні вимоги (ГОСТ 7.502002, ІDТ). — На заміну ГОСТ 7.5090; чинний від 20070701.

28.

ДСТУ ГОСТ 7.51:2003. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. Склад, структура даних та видавниче оформлення (ГОСТ 7.511998, ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.5184; чинний від 20040701.

29.

ДСТУ ГОСТ 7.59:2003. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації (ГОСТ 7.592003 (ИСО 5963:85), ІDТ). — Зі скасуванням ГОСТ 7.5990; чинний від 20040701.

30.

ДСТУ ГОСТ 7.712003. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Набір закодованих математичних знаків для обміну бібліографічною інформацією (ГОСТ 7.7196 (ИСО 6862:96), ІDТ). — Вперше; чинний від 20040701.

31.

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.802000, ІDТ). — Вперше; чинний від 20080401.

32.

ДСТУ ГОСТ 7.87:2008. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видав­ничої справи. Книжкові пам'ятки. Загальні вимоги (ГОСТ 7.87—2003, ІDТ). Вперше; чинний від 2008—10—01.

33.

ДСТУ ГОСТ 25807-2003. Фотокопії газет факсимільні. Технічні вимоги (ГОСТ 25807-2000, IDT). — Чинний від 2004—07—01.

34.

ГОСТ 7.1293. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. — Взамен ГОСТ 7.1277; введ. 19950701.

35.

ГОСТ 7.202000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика. — Взамен ГОСТ 7.2080, ГОСТ 7.4182; введ. 20020101.

36.

ГОСТ 7.5599. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Основные положения. — Взамен ГОСТ 7.5589; введ. 20010701.

37.

ГОСТ 7.7798. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Межгосударственный рубрикатор научно-технической информации. Структура, правила использования и ведения. — Впервые; введ. 20000101.

38.

ГОСТ 7.7899. Система стандартов по информации, библиотечному и издатель­скому делу. Издания. Вспомогательные указатели. — Впервые; введ. 2001—01—01.

На початок сторінки


Останнє оновлення 31.05.2019 року