Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134;
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1 липня 2007 року набув чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

З метою надання практичної допомоги бібліографувальним установам у впровадженні нового стандарту Книжковою палатою України підготовлено публікації і низку методичних документів щодо особливостей застосування вимог цього стандарту при складанні бібліографічного запису.


Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа

Приклади бібліографічних записів


Методичні матеріали

1. Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова ; наук. ред. Н. О. Петрової] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — Вид. 5-те, без змін. — Київ : Кн. палата України, 2017. — 79 с.

2. Складання бібліографічного запису на автореферати дисертацій : метод. рек. / [уклад. О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — 3-тє вид., випр. — Київ : Кн. палата України, 2017. — 19 с.

3. Складання бібліографічного запису на книги та брошури для каталогів і картотек : метод. рек. / [уклад.: Л. В. Вербицька, О. М. Устіннікова] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — 2-ге вид., випр. — Київ : Кн. палата України, 2017. — 63 с.

4. Оформлення вихідних відомостей у виданнях : метод. рек. / уклад. Г. М. Плиса. — Вид. 4-те, без змін. — Київ : Кн. палата України, 2013. — 52 с.

5. Методичні рекомендації щодо вибору, складання та редагування допоміжних покажчиків до видань [Текст] / [уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова ; наук. ред. Н. О. Петрової] ; Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова". — Вид. 3-тє, без змін. — Київ : Кн. палата України, 2012. — 79 с. : табл.

 

 

 


 


Останнє оновлення 07.06.2018 року