Адреса: просп. Л. Каденюка, 27,
м. Київ, Україна, 02
094 Телефони: +380(44)292-0134
+380(44)296-7115
E-mail: office@ukrbook.net
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальні питання стандартизації видавничої справи

Книжкова палата України взяла участь у науково-практичному семінарі "Сучасний стан та напрями розвитку стандартизації у сфері діяльності ТК 144 "Інформація і документація", який відбувся на базі Державної науково-технічної бібліотеки України.  

Своє бачення актуальних питань стандартизації презентували учасники заходу: представники Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Технічного центру Національної академії наук України, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, Державної науково-технічної бібліотеки України й Книжкової палати України.

Було розглянуто питання стандартизації бібліотечної справи в умовах воєнного стану; застосування стандартів в організації електронних каталогів бібліотек України; перспективи розробки та перегляду національних і галузевих стандартів у сферах архівної справи та діловодства, а також видавничої справи.

Книжкова палата України входить до складу Технічного комітету 144 "Інформація та документація", який реалізує завдання, що стосуються зокрема державної інформаційної політики та видавничої справи, й виконує функції розроблення, розгляду, погодження та супроводження національних стандартів у закріпленій сфері діяльності.

У презентації «Сучасний стан та перспективи розвитку стандартизації книжкової продукції» завідувачка відділу державної стандартизації Книжкової палати України Алла Плус наголосила на тому, що установа брала участь у розробці всіх стандартів, які регламентують видавничу сферу. Проте практика показує, що не всі нюанси й тонкощі, зокрема у виданні книжкової продукції, охоплені національними стандартами.

Аналізуючи сучасний стан стандартизації у Книжковій палаті, було виокремлено питання, яке є предметом суспільного інтересу. Йдеться про  вплив насильницького та іншого вмісту в медіа: продукція сексуального чи еротичного характеру, кібербулінг, зображення насильства, заклики до самогубства тощо.

Водночас у літературно-художніх творах для дітей (зокрема десятирічних) також фіксуються зображення сцен насильства, зловживання лайливою лексикою, вульгаризмами, фізіологічними подробицями, натуралізмом тощо. Ці висновки зроблені на основі проведеного відділом державної стандартизації дослідження щодо дотримання видавцями вимог національних стандартів стосовно відповідності вказаної у вихідних відомостях читацької адреси, змісту видань рекомендованому віку читачів.

У чинному Законі «Про медіа» міститься стаття «Захист дітей». У ній встановлено перелік конкретних вимог стосовно обмеження поширення інформації, що може завдати шкоди фізичному, психічному або моральному розвитку дітей. У Державний реєстр фільмів, який встановлює порядок внесення фільмів українського, іноземного та спільного виробництва до Реєстру, а також порядок його ведення, вноситься зокрема інформація про індекс глядацької аудиторії (п. 7 Реєстру). Індексами фільмів, що мають обмеження глядацької аудиторії, є: «12», «16», «18» (вік дітей).

На відміну від зазначеного закону чинне законодавство України про видавничу діяльність, на жаль, не містить вимог, які б передбачали захист прав та інтересів дітей залежно від категорії осіб, на яку вони розраховані, та умов їх розповсюдження.

Отже, у Книжковій палаті України ініціюють внесення змін до Закону України «Про видавничу справу», які б унеможливили доступ дітей до неприйнятного контенту у видавничій продукції. Також розглядається питання щодо вирішення зазначеної проблеми шляхом розробки нового стандарту або внесення змін до чинних нормативних документів стосовно застосування спеціальних позначок на книжковій продукції для дітей (індексів читацької аудиторії).

Книжкова палата України продовжує роботу щодо удосконалення процесів стандартизації у видавничій сфері.